Tirsdagens andre skadefelling av ulv fant sted i Ringebu

Det er felt en ulv i Ringebu kommune i Innlandet tirsdag, bekrefter Statsforvalteren i Innlandet overfor Rovdyr.org. Tidligere på dagen ble det felt en ulv i Løten kommune.

– Vi fikk melding om at en ulv var skutt ved 17.30-tida, sier Thomas Olstad, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet.

Asgeir Myhren er leder for skadefellingslaget i Øyer kommune, som har hatt oppdraget med å ta ut ulven.

– Ulven er en tispe på 30,4 som ble felt like sør Ringebu sentrum ned mot Gudbrandsdalslågen, sier Myhren til Rovdyr.org.

Denne ulven ble felt i Ringebu tirsdag. Foto her og øverst i artikkelen: Skadefellingslaget i Øyer kommune

Statsforvalteren ga løyve til å felle ulven tirsdag formiddag. Ringebu ligger i rovviltregion 3 (Oppland), hvor det fortsatt er kvote for lisensfelling av ulv. Det ble likevel gitt skadefellingsløyve fordi området ulven oppholder seg i anses som viktige beiteområder.

Det er dessuten mer krevende å felle ulv på barmark enn når det er snø, og under skadefelling kan det blant annet åpnes for bruk av løs, på drevet halsende hund.

Landbrukskontoret i Lillehammerregionen søkte 22. april om skadefellingsløyve på en ulv, men søknaden ble på det tidspunktet avvist av Statsforvalteren.

Ulven i Ringebu trekkes fra kvota for lisensfelling i rovviltregion 3 (Oppland) som irregulær avgang. Gjenværende kvote i Oppland er på seks dyr.

Miljødirektoratet har utstedt kvote for betinget skadefelling av ulv som gjelder ut mai måned og som omfatter hele landet. Kvota var på sju dyr, og etter tirsdagens felling i Løten gjenstår seks ulver på denne kvota.