Årsmøte i FNR Ringsaker lokallag 2. mai

Ringsaker lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk inviterer til årsmøte mandag 2. mai 2022 kl. 18.00.

Sted: Nordgående kro Rudshøgda

Vanlige årsmøtesaker. Enkel servering.

Etter årsmøtet forteller Tor Mauseth om villreinstammen i Rondane.

Velkommen!

Hilsen FNR Ringsaker lokallag

Kontakt: Leder Geir Atle Aas, tlf. 907 27 902