Ulv felt i Rendalen tirsdag

Tirsdag ble en hannulv felt i Rendalen kommune i Innlandet. Kvota for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i region 4 og 5 er dermed fylt, og all lisensfelling stanses med umiddelbar virkning, meddeler Statsforvalteren i Innlandet.

Kvota utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i rovviltregionene 4 og 5, som altså nå er fylt, var satt til 12 ulver. Av de 12 er ni felt på lisens, to er påkjørt av bil og én er trukket fra kvota etter å ha blitt felt av Statens naturoppsyn under uttak i Bograngen-reviret, siden denne ulven ikke tilhørte Bograngen-flokken.

Rovviltregion 5 tilsvarer gamle Hedmark fylke, mens region 4 utgjøres av Akershus, Oslo og Østfold. Deler av Hedmark og Akershus ligger utenfor ulvesona.

Denne ulven ble felt i Rendalen tirsdag. Foto: Halvor Sveen

Halvor Sveen er talsperson for fellingslaget i Rendalen. Han opplyser at ulven ble felt ved 19-tida og veide drøyt 38 kilo.

– Vi lokaliserte den i går, og dette må være den tyngste ulvejakta i nyere tid. Sporerne har gått nesten sju mil på ski etter ulven og vi fikk ikke brukt flaggline, sier Sveen til Rovdyr.org.

Han er imponert over innsatsen til de i underkant av 20 personene som fikk felt ulven i et uveisomt område nord i Rendalen kommune.

– Her er det mange som har jobbet ubeskrivelig godt, og dette var en ulv som var trælete å ha med å gjøre. I tillegg gjorde vinden at sporet forsvant flere ganger, sier Sveen.