Statens naturoppsyn har felt ulv i Kautokeino

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt i Kautokeino mandag. Foto: Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn har mandag felt en ulv i Kautokeino i Troms og Finnmark. Det framgår av en innførsel i miljøforvaltningens oversiktsvektøy Rovbase.no.

Ulven ble felt etter dokumenterte skader på tamrein og for å forebygge ytterligere skader.

Seksjonsleder i Statens naturoppsyn (SNO) Veronica Sahlén bekrefter fellingen overfor Rovdyr.org.

– SNO har gjennomført sporingsarbeid fra morgenen av, og det er kommet inn meldinger fra reindrifta hvor ulven var. Helikopteret lettet klokka 11, og ulven ble felt 11.40. Fra ulven ble observert i helikopteret til den ble felt gikk det rundt ett minutt, sier Sahlén. .

Ulven var en hann som veide 43 kilo, står det i rovbasen. Fellingen fant sted ved Badasoaivi ikke langt fra grensa til Finland.

Søndag fattet Miljødirektoratet vedtak om at én ulv skulle kunne felles av SNO innenfor Kautokeino kommune i perioden 12. desember til og med 18. desember.

Miljødirektoratet mottok tidlig i forrige uke søknad om å benytte SNO til å gjennomføre forsøk på felling av ulv i deler av Kautokeino kommune. Bakgrunnen for søknaden er skade på tamrein, får Rovdyr.org opplyst i en e-post fra direktoratet.

Direktoratet har gjennom forrige uke fulgt med på situasjonen, blant annet ved å undersøke om det er mulig å identifisere den genetiske bakgrunnen for det aktuelle individet. Innsamlet urin fra ulven er blitt analysert for DNA.

– Vi fikk svar 10. desember, og det var som forventet en såkalt genetisk viktig ulv med opphav fra Finland. Vi har også vurdert mulig alternativ løsning som immobilisering og flytting, men finner ingen god løsning på det, heter det i eposten fra Miljødirektoratet.

Onsdag omtalte Rovdyr.org at reineiere i Fávrrosorda reinbeitedistrikt har søkt om skadefelling på ulven etter flere dokumenterte skader på rein siden 27. november. 

Søndag var det påvist tap av elleve rein til ulv i området. Miljødirektoratet viste da til ytterligere tre kadaverfunn, som det gjensto å undersøke.

– Direktoratet vurderer at det ikke foreligger andre løsninger enn forsøk på felling i den foreliggende situasjonen, heter det i e-posten.