Har vedtatt skadefelling av ulv i Kautokeino

Miljødirektoratet har vedtatt skadefelling av en ulv i Kautokeino i Troms og Finnmark fylke. Det opplyser Magne Asheim, seniorrådgiver hos Statens naturoppsyn i Kirkenes, til Rovdyr.org søndag kveld.

– Vi forsøker i morgen når det er lysere, sier Asheim.  

Onsdag omtalte Rovdyr.org at reineiere i Fávrrosorda reinbeitedistrikt har søkt om skadefelling på ulven etter flere dokumenterte skader på rein siden 27. november. 

Søndag har miljøforvaltningens oversiktsverktøy Rovbase.no elleve oppføringer av reinsdyr som er tatt av ulv i Kautokeino.

– Vi har levert et tjuetalls reinkadavre som vi har funnet de siste ukene. Såvidt jeg vet, er ikke alle obdusert ennå. Ofte er det store mørketall for skader når en ulv kommer inn i en reinflokk, sier Anders Eivind Eira i Fávrrosorda reinbeitedistrikt til Rovdyr.org søndag ettermiddag.

– Reinflokken blir spredd i alle retninger, og det blir umulig må holde kontroll på dyra, sier han.

Rovbasen inneholder dessuten resultat av en DNA-analyse av innsamlet urin. Med utgangspunkt i analysen konkluderes det at dyret er en innvandret finsk-russisk ulv. Ulven er tildelt identifikasjonskoden V1081.

Området hvor reinkadavrene er funnet ligger nært imot grensa til Finland og preges av tett skog og ulendt terreng med elver og berg, forklarer Eira. Det er snakk om store arealer hvor det er vanskelig å finne reinkadavre, forteller han videre. 

– På denne tida av året er det en tre-fire timer med skumring fra rundt klokka ni til ett, ellers er det stapp mørkt, sier Eira. 

Han opplyser dessuten at det er god fôrtilgang for flokken uten beiter som er låst av is, i motsetning til hva som har vært tilfelle flere steder i Finnmark de siste vintrene.