Bjørnebinne felt ved kalvingsland i Sør-Varanger

Torsdag kveld ble ei bjørnebinne felt i Jarfjord øst i Finnmark. Fellingen fant sted utenfor forvaltningsområdet for bjørn og like ved en kalvende reinflokk, opplyser seniorrådgiver i Statens naturoppsyn (SNO) Pär Nilsen til Rovdyr.org fredag.

Nilsen forklarer til avisa iFinnmark at bjørnen først befant seg inne i reinflokken til reinbeitedistrikt 1-2-3. Deretter ble binna forsøkt jaget bort, for siden å legge seg til på en fjellknaus. 

Denne binna ble felt i Sør-Varanger kommune torsdag kveld. Foto her og øverst i artikkelen: Statens naturoppsyn

«Bjørnen, som av Statens naturoppsyn ble beskrevet som en liten bjørn, lå på søknadstidspunktet i en ur midt inne i kalvingslandet, og uansett hvilken retning den beveget seg i ville den treffe på rein. Distriktet frykter for at store deler av årets kalvetilgang vil gå tapt dersom bjørnen får fortsette», skriver Miljødirektoratet i sitt skadefellingsvedtak.

Bjørnen ble avlivet i åttetida torsdag av representanter for reinbeitedistriktet sammen med en SNO-ansatt, ifølge iFinnmark.

Fellingen fant sted omtrent fire kilometer unna der hvor en hannbjørn ble felt onsdag for å avverge angrep på den samme reinflokken.

– Hannen var godt voksen med en vekt på 141 kilo, og binna veide 59 kilo. Hun er estimert til fire års alder ut fra vekta. Vi har dermed ingen grunn til å anta at bjørnene er søsken eller at de har gått sammen. Det er heller ingen spor som tyder på noe slikt, sier Nilsen til Rovdyr.org.

I skadefellingsvedtaket knyttet til bjørnebinna skriver Miljødirektoratet at de er «kjent med at det er flere bjørner i området» og videre at «terskelen for ytterligere felling av bjørn heves og andre tiltak for å hindre tap bør iverksettes».

Binna er den tredje bjørnen som er blitt avlivet i Finnmark i år for å avverge skader på tamrein i kalvningstida. Også i Porsanger er en hannbjørn tatt ut på skadefelling.

Alle de tre bjørnene er skutt utenfor forvaltningsområdene for bjørn i Finnmark.