To bjørner på skadefelling i Norge – 33 hittil i år i Sverige

Kalvingssesongen er i gang i reindrifta, og med den kommer også risiko for store tap av kalv til bjørn. 

Onsdag ble to bjørner felt i Finnmark, den første tidlig på dagen i Porsanger kommune, mens den andre åndet ut for siste gang i Jarfjord i Sør-Varanger, melder NRK Troms og Finnmark.

Denne bjørnen ble felt i Sør-Varanger øst i Finnmark onsdag. Foto her og øverst i artikkelen: Statens naturoppsyn

Det var en hannbjørn som ble felt onsdag kveld i Sør-Varanger. Reingjetere forsøkte å jage bort bjørnen fra kalvingsområdet, men lyktes ikke.

– Bjørnen snudde, og gikk på nytt inn i reinflokken, sier seniorrådgiver Pär Nilsen i Statens naturoppsyn (SNO) til NRK.

Gjeterne jaget bjørnen 10 kilometer bort fra reinflokken før den etter en tid kom tilbake, skriver avisa iFinnmark. Det var en reineier som avlivet bjørnen, mens personell fra SNO bevitnet hendelsen.

Stedet der bjørnen ble felt ligger omtrent to mil i luftlinje utenfor det bjørneprioriterte området lenger sør i Sør-Varanger kommune. Bjørnen veide 141 kilo.

Nilsen sier til NRK at reineier og Statens naturoppsyn hadde dialog med Miljødirektoratet gjennom dagen, og at det var da bjørnen på nytt gikk inn i reinflokken at direktoratet ga fellingstillatelse.

Også på svensk side av grensa er reinkalvingen i gang, og siden begynnelsen av april er 33 bjørner tatt ut på skadefelling, ifølge oversiktsverktøyet Rovbase.no

I tillegg kommer en hannbjørn i Jokkmokk, som ble felt 26. april i nødverge av hensyn til tamdyr, også ifølge Rovbase. 

Antall svenske skadefellinger av bjørn i kalvingstida var i 73 fjor, som er en nedgang fra 2022, hvor 99 bjørner ble felt for å avverge angrep på tamrein i kalvingslandet. I 2021 var antallet akkurat 100.