Tett hjortebestand gjør ulvefelling på Vestlandet komplisert

Onsdag har mannskap fra Statens Naturoppsyn (SNO) vært i Fjaler kommune i Vestland fylke for å forsøke å felle en ulv som har oppholdt seg i området siden 2018.

Det er gitt skadefellingsløyve på ulvehannen, som har fått kallenavnet «Lucky» fordi den ikke har latt seg felle over lang tid, fordi den har tatt mange sau og lam over en treårsperiode.

– Vi har flydd en runde med helikopter og har vært ute en par timer. Det har vært veldig bra forhold vær- og føremessig. Det vi sliter med, for noe skal vi jo alltid slite med, er at det er mye hjortespor, sier fellingsleder i SNO Lars Gangås.

Lars Gangås er fellingsleder i Statens naturoppsyn. Foto: Svein Egil Hatlevik

Hjortebestanden i området er blant de tetteste i landet. Det gjør sporing vanskelig både fra bakken og fra lufta.

– Enn så lenge har vi ikke full kontroll på hvor ulven er, sier Gangås.

Spor på kryss og tvers

Stein Mortensbakke er leder for skadefellingslaget i Sunnfjord. Han forteller at det er SNO som eier selve fellingsoppdraget, men at hans mannskap bistår.

– SNO har satt et tak på ti mann fra det lokale fellingslaget som kan bidra, så det er nok en del av de lokale som har meldt sin interesse for å være med som er litt skuffet, sier Mortensbakke.

– Vi fant spor etter ulven i ellevetida, som jeg tror var fra tidlig i natt. Siden har ulven beveget seg inn i et område vi hadde håpet den ikke skulle gå inn i. Det er snakk om et terreng med masse kratt og busker, det er ulendt, og hjortespor på kryss og tvers som gjør ulvens spor vanskelige å følge, sier han.

Fellingsforsøket har foregått sørvest for Hellevika i Fjaler kommune. Snøen er rundt 30 centimeter dyp, og har en pulverkonsistens som gjør at snø drysser ned i sporene og gjør dem vanskelige å artsbestemme.

– Vi begynner på’n igjen i morgen, sier Mortensbakke.

Lisensjegere og det lokale skadefellingslaget har de tre siste årene lagt ned stor innsats på å prøve å få felt ulven, men uten å lykkes.

Statsforvalteren i Vestland har til sammen erstattet i underkant av 500 sau og lam som drept av ulv i fylket i etterkant av dei tre siste beitesesongene, som alle med stor sannsynlighet er tatt av den revirmarkerende ulven, skrev Miljødirektoratet i en pressemelding tirsdag.

Lettelse i lokalt bondelag

Ulven har hatt tilhold i kommunene Fjaler, Hyllestad, Høyanger og Sunnfjord, som alle ligger i det tidligere Sogn og Fjordane fylke.

Camilla Avedal Ulvik, leder i Fjaler og Hyllestad Bondelag, forteller at hun både så og hørte helikopteret til SNO onsdag. Selv holder hun både sau og storfe, men har ikke personlig hatt noen tap til ulven.

– Det har ikke vært enkelt i for beitebrukere i området de siste årene. Bondelaget har jobbet for å bli kvitt ulven, og nå er vi fornøyde med at vi har fått hjelp, sier Ulvik. 

Det er ikke bestandsmål for noen av de fire store rovdyrartene i Vestland fylke.

Bildet øverst i artikkelen viser ulven «Lucky» og er fanget opp av ett av SNO sine viltkameraer i september. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet