Sauebønder sliter med bjørneangrep flere steder i Midt-Norge – de største skadene i Verdal

Flere steder i Midt-Norge sliter sauebønder med angrep fra bjørn.

I juli har det vært bjørneangrep i to nabokommuner sør i Nordland, Grane og Hattfjelldal. I Trøndelag har det vært bjørneangrep flere steder: I Namsos, Grong, Snåsa og Steinkjer. Men de aller største tapene hittil i år har vært i Verdal.

Alle skadesituasjonene er utenfor forvaltningsområdene for bjørn i Nordland og Trøndelag.

Leder i Hattfjelldal Sau og Geit, Laila Hoff, forteller at det den siste tida har vært angrep to steder i kommunen. Angrepene har vært så langt unna hverandre i terrenget og så nær hverandre i tid at det gir grunn til å tro at det er to bjørner i området. 

Når Rovdyr.org snakker med Hoff på telefon torsdag, er det siste dagen av en skadefellingstillatelse på én bjørn. Tidligere på dagen er det funnet et nytt kadaver og det er søkt om forlengelse av fellingsløyvet. 

– Det siste kadaveret vi har funnet har vært utenfor det definerte fellingsområdet. Vi har funnet en god del kadavre og skadde dyr i det siste, men det har vært tett tåke og kraftig regn som gjør leting etter både sau og bjørn vanskelig, sier Hoff.

Søkte i april

I tillegg er terrenget bratt, steinete og preget av tett vegetasjon, noe som gjør det enda lettere for en bjørn å gjemme seg, forteller hun.

– Det er jo en varslet katastrofe, det som skjer nå. Vi søkte om ekstraordinært uttak av bjørn i april, mens det fortsatt var sporsnø. Den ble først avvist av Miljødirektoratet, men siden innvilget etter klagebehandling hos departementet. Da hadde det gått en måned, og i begynnelsen av mai var det ikke lenger snø, sier Hoff.

Også i fjor var det omfattende bjørneangrep i Grane og Hattfjelldal. Det er rundt 15.000 sau og lam på beite i Hattfjelldal kommune. Hoff berømmer innsatsen fra tilsynskorpset og kadaverhundekvipasjene i beiteområdene.

– De har gjort en fantastisk jobb, og det er gått vanvittig mye. Nå har vi dokumentert elleve kadavre, men det er helt sikkert flere dyr som er tatt. Kadavre forsvinner fort, slik at det er vanskelig å fastslå dødsårsak, sier Hoff.

Hoff, som også har vært nestleder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, slipper ut et hjertesukk. 

– Jeg har vært engasjert i rovdyrpolitikken siden 80-tallet, og det er en utmattende kamp. Nå har vi fått en regjering som sier det skal være lettere å få tatt ut bjørner, men Miljødirektoratet oppfører seg akkurat som under forrige regjering, sier hun.

I 2015 ble det felt en bjørn gjennom ekstraordinært uttak i Hattfjelldal. Det gjorde at sauebøndene i kommunen slapp unna omfattende bjørneangrep det året, argumenterer Hoff. 

Sauebonde Laila Hoff mener bjørneangrepene i Hattfjelldal kunne vært ungått. Foto: Privat

Siden da er antallet bjørner dokumentert i fylket sunket betraktelig, og i fjor ble det dokumentert én hannbjørn som bare oppholdt seg i Nordland, i tillegg til en annen hann som benyttet arealer i både Nordland og Trøndelag. Dermed kunne uttak av en bjørn på vårsnø føre til at det ikke lenger var bjørn i fylket, argumenterte Miljødirektoratet i vår.

– Det er ikke unge hannbjørner som kommer inn fra Sverige som avgjør bjørnebestanden i Nordland. Så lenge det ikke er binner her, er det bare plaging av sau, tamrein og beitebrukere å holde igjen på fellingstillatelser, sier Hoff.

Hannbjørn i Snåsa

I Snåsa i Trøndelag kan Tone Våg, sauebonde og styremedlem i Nord-Trøndelag Sau og Geit, fortelle at skadefellingsløyvet på bjørn kom etter tre søknader i år. 

I fjor måtte det ni søknader til for at det skulle åpnes for skadefelling. Søknadene ble avvist gang på gang med henvisning til at ei bjørnebinne trolig oppholdt seg i området. Til slutt ble det åpnet for å felle bjørn – med det resultat at det ble skutt en hannbjørn.

Også i år er det dokumentert ei binne ved hjelp av DNA i det aktuelle fellingsområdet, og det er ikke åpning for å felle binne med unger eller ungene.

I skadefellingstillatelsen fra mandag denne uka viser Statsforvalteren til funn av fem ferske sauekadavre i Roktdalen i Snåsa kommune.

– Siden da har vi ikke funnet noe nytt kadaver, men vi har satt opp viltkamera på et kadaver ute på beite. Per nå er det ikke gode spor etter bjørnen, men skadefellingsmannskapet rykker ut hvis vi finner ferske kadaver etter får bjørnen på kamera, sier Våg til Rovdyr.org.

Tone Våg er sauebonde i Snåsa. Foto: Privat

Hun tror at det kan være snakk om en fem-seks bjørner som tar sau innenfor en radius på få mil i Trøndelag for tida. Hennes egen besetning er ikke så hardt rammet i år; det er et annet beitelag på den andre siden av Roktdalen som foreløpig har hatt de største skadene.

– Men kan fort snu. Det er tilfeldighetene som avgjør hvem som rammes verst. Det er også en belastning, det at du ikke vet hvor skadene kommer til å skje. Ett år slipper du unna, neste år er det din tur. Hittil i år er det i Verdal at det er verst, sier hun.

Store skader i Verdal

Verdal ligger noen mil sør for Snåsa. Der kan Jon Sivertsen fortelle at det har vært et par skadefellingsforsøk som har mislyktes. Når Rovdyr.org snakker med Sivertsen på telefon i 14-tida torsdag er det tredje forsøket i full gang. Statens naturoppsyn har kommet for å bistå det lokale fellingslaget.

– Vi fant et ferskt kadaver etter at ei radiobjelle hadde sendt dødsvarsel, så da var det gode spor å følge. I vårt beitelag er vi nå oppe i 61 kadavre i vårt beitelag, mens nabobeitelaget har rundt 20 kadavre, sier Sivertsen.

– Det er ikke uvanlig at bjørn kommer innom området, men jeg tror dette er det verste angrepet i Verdal noen gang, sier han.

Sauebønder i Verdal kan ikke huske noen beitesesong hvor bjørneangrepene har vært verre enn i år. Foto her og øverst i artikkelen: Privat

Angrepene fra bjørn på sau har pågått siden midten av juni. Først roet det seg litt, men etter omtrent 10. juli begynte mengdene bjørnetatte dyr å bli virkelig store, forteller Sivertsen. Det er satt inn ekstra innsats til utvidet tilsyn og flere kadaverhundekvipasjer.

– Det mest tragiske er å finne skadde dyr, slik at du må avlive dem sjøl. Vi har vel avlivet opp mot 15 dyr den siste uka, sier han.

Ingen skadefelling i Namdalseid

Tidligere denne måneden ble det innvilget fellingstillatelse på en bjørn i Furudalen i Namdalseid etter at den hadde tatt sau i området. Det kommunale skadefellingslaget fikk fem dager på å ta bjørnen. Men idet bjørnejakta startet, var bjørnen borte, skrev Namdalsavisa i forrige uke.

Siden er bjørnen dukket opp på kamera igjen, og det er søkt om forlenget fellingstillatelse, noe som ble avvist. Det er ikke funnet nye kadavre eller kommet nye viltkamerabilder av bjørn i Namdalseid denne uka, opplyser rovviltkontakt Knut Nordfjellmark overfor Rovdyr.org. 

Det er hittil tatt ut fire bjørner på skadefelling i Norge i år:

  • 1. juli: Hannbjørn felt i Stor-Elvdal i Innlandet. Vekt var 112 kilo og alder vurdert til rundt fire år gammel.
  • 25. juni: Hannbjørn felt i Grong i Trøndelag. Vekt var 141,5 kilo og alder er vurdert til fem år
  • 15. juni: Hannbjørn felt i Løten i Innlandet. Vekt var 117 kilo og alder er ukjent.
  • 1. juni: Hunnbjørn felt i Sør-Varanger i Troms og Finnmark. Vekt er ukjent og alder er vurdert til 1,5 år.