Skadefelling av bjørn: Én felt i Norge – 97 bjørner skutt i Sverige

Onsdag i forrige uke felte Statens naturoppsyn (SNO) én bjørn i Sør-Varanger i Finnmark, går det fram av Miljødirektoratets oversikt Rovbase.no. Bjørnen var et hunndyr som ble vurdert som ett og et halvt år gammelt.

Et reinbeitedistrikt i Sør-Varanger har søkt om skadefelling i flere omganger etter at så mye som seks bjørner skal ha vært vært observert i kalvingsområder i mai, står det å lese i et vedtak fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 31. mai ble det åpnet for å felle to bjørner, hvorav altså én ble skutt av SNO.

Reinbeitedistriktet søkte om ytterligere skadefelling sist torsdag med henvisning til at det fortsatt var to voksne bjørner som tok rein i flokken. Søknaden ble avslått av Statsforvalteren dagen etter.

Bjørnen som ble felt 1. juni oppholdt seg utenfor bjørneprioritert område i Troms og Finnmark (rovviltregion 8). Det er dokumentert binne med unger i Sør-Varanger utenfor forvaltningsområdet for bjørn hvert år siden 2018, skriver Statsforvalteren i et vedtaksbrev.

I Norge ligger bjørnestammen under det politiske vedtatte målet om 13 årlige yngliger. I 2021 ble det påvist minst 160 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. 67 av dem var hunnbjørner, mens 93 var hannbjørner, ifølge Rovdata. Ut fra antallet hunnbjørner er det beregnet at det ble født 8,1 bjørnungekull i fjor, en liten nedgang sammenlignet med året før.

I Troms og Finnmark er det satt et mål om seks årlige ynglinger av bjørn. I 2021 ble det beregnet at det var 2,9 ungekull i regionen.

Samtidig som bjørnebestanden ligger under politisk satte mål i Norge, er tilstanden en annen på svensk side av grensa.

De siste årene er det felt mye bjørn i Sverige for å redusere skader for reindrifta. Siden midten av mars i år er det felt minst 97 bjørner på skadefelling i Sverige, ifølge en oversikten hentet ut fra Rovbase.no. I tillegg er to bjørner påkjørt av tog i samme periode.

Toppåret for uttak så langt i Sverige var våren 2020 med 143 bjørner tatt ut på forebyggende skadefelling. I fjor var tallet 104 bjørner.

En beregning av størrelsen på den svenske bjørnestammen fra 2017 viste at det da var rundt 2900 bjørner i landet, ifølge svenske Naturvårdsverket.

Lengre sør her i Norge har Statsforvalteren i Trøndelag dessuten åpnet for felling av én hannbjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner, framkommer det av et vedtak offentliggjort tirsdag. Her er det åpnet for skadefelling av hensyn til sau og lam på utmarksbeite.

I mai ble tre bjørner skutt i Lierne kommune i Trøndelag. En reineier har erklært at bjørnene måtte felles i nødverge, og saken er fortsatt under etterforskning hos politiet.

Bildet øverst i artikkelen viser bjørnen som ble felt i Sør-Varanger 1. juni og benyttes med tillatelse fra Statens naturoppsyn.