Ingen ting har skjedd i ørneforvaltningen, melder regjeringen

Kongeørna og havørna «har vært fredet i over 50 år – nå gir regjeringen klarsignal til å felle ørn», meldte NRK tirsdag. I NRK-artikkelen karakteriserte Sverre Lundemo i WWF Verdens naturfond regjeringens angivelige klarsignal som «naturfiendtlig» og «helt på trynet».

I NRKs artikkel, som onsdag ble fjernet fra NRKs nettsider, kunne det leses at regjeringen setter i gang et forsøksprosjekt med forvaltning med uttak av ørn på Fosen i Trøndelag og i deler av Troms. Prosjektet ble også omtalt på Dagsrevyen. NRK meldte at prosjektet var kommet i gang som en del av oppfølgingen av årets reindriftsavtale mellom Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund.

Oppdatering 9. juni: NRK har torsdag publisert en oppdatert versjon av artikkelen som ble fjernet onsdag, hvor tittelen nå er «Forvirring og skuffelse om skyting av ørn: Nå vil reindrifta trekke seg fra ørneprosjektet».

Klima- og miljødepartementet (KLD) skriver i en pressemelding onsdag kveld at dagens forvaltningsregime for kongeørn og havørn ikke er endret slik NRK Dagsrevyen meldte tirsdag.

«Departementet mener det er viktig å få mer kunnskap om kongeørn og tamrein. For å få til dette, er det et ønske å få satt i gang et forskningsprosjekt», skriver departementet i pressemeldingen.

Slik så det ut da NRK.no meldte om endringer i ørneforvaltningen tirsdag. Foto: Faksimile fra NRK.no

Jobber videre

Redaktør Knut Magnus Berge i NRKs nyhetsdivisjon skriver i en SMS til Rovdyr.org at NRK Troms nå jobber videre for å klarlegge hva som er regjeringens politikk.

– Saken vi lagde på TV hadde landbruksministeren som åpen kilde, hun sier blant annet i vårt intervju: «Nå har regjeringen inngått en reindriftsavtale hvor dette ørneprosjektet blir tatt opp, og det er viktig å komme i gang med det», skriver Berge.

– Det er Klima- og miljødepartementet som har ansvaret for ørneprosjektet. Men det er Landbruks- og matdepartementet som har forhandlet frem reindriftsavtalen, hvor prosjektet nå er tatt inn, fortsetter redaktøren.

Største skadevolder

Departementet forteller på sin side at det har jobbet for å få plass et forskingsprosjekt som kan bidra til å skaffe mer kunnskap om tap av tamrein generelt og særlig tap til kongeørn.

Reindriftsåret 2020/21 ble 36 prosent av tamreinen som ble erstattet som tatt av fredet rovvilt, erstattet med kongeørn som skadevolder, ifølge Rovbase.no. Kongeørna sto dermed for det største tapet i erstatningsoppgjøret.

Forskningsprosjektet på kongeørn som tapsårsak for tamrein har stått på stedet hvil etter at Stortinget bestilte et slikt prosjekt i 2016. Den gangen ba Stortinget om at KLD skulle sette i gang «en forsøksordning for forvaltning av kongeørn innenfor rammene av rovviltforliket» på Fosen i Trøndelag og i Troms.

Inviterer til dialog

Miljødirektoratet har hatt det faglige ansvaret for å igangsette prosjektet, men ikke lyktes med det, skriver KLD videre i sin pressemelding.

Departementet opplyser også følgende:

– For å komme videre med dette viktige forskningsprosjektet ble det i forbindelse med årets reindriftsavtale tatt inn et punkt om at Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) skulle inviteres til dialog om forskningsprosjektet. En slik invitasjon er send fra Klima- og miljødepartementet, og vi ser nå fram til en nærmere dialog med NRL om saken.

WWFs Sverre Lundemo skriver på Twitter at det er godt å se at departementet kommer på banen og avkrefter ryktene om ørnejakt.

Bildet av kongeørn øverst i artikkelen er tatt av Vidar Helgesen og benyttes med tillatelse fra fotografen.