Hannulv tatt ut på skadefelling i natt

Det er felt en ulv i Åsnes kommune i Innlandet natt til fredag. Ulven, en hann på 37 kilo, ble felt ved halv fem-tida i nærheten av Holstadbrua vest for Glomma.

– Ulven ble først observert i Nord-Odal kommune ved hjelp av et viltkamera torsdag kveld ved ti-tida. Deretter ble det gitt fellingstillatelse, og skadefellingslaget rykket ut, sier Andreas Bjertnes, leder for det kommunale skadefellingslaget i Åsnes, til Rovdyr.org.

Fra skadefellingspersonellets side roses statsforvalter og Statens naturoppsyn for en rask og effektiv saksbehandling. Mannskaper fra Nord-Odal, Stange, Våler og Åsnes lette uten resultat etter ulven noen timer. Det var først på hjemveien at skadefellingslaget i Åsnes fant den.

– Vi hadde egentlig gitt oss og tenkte vi ikke fikk tak i ulven, men så kom det en synsobservasjon seint på natta, og kort tid etter ble den felt, sier fellingslederen.

Rundt ti personer fra fellingslaget i Åsnes var delaktige i selve fellingen. Det ble benyttet løs, på drevet halsende hund under oppdraget.

– Det har vært brukt hunder fra nærområdet. For den ene hunden er det snakk om første ulven den er med på å felle, sier Bjertnes.

I skadefellingsvedtaket fra Statsforvalteren i Innlandet framgår det at det i beiteområder i traktene nært der ulven ble felt er dokumenterte skader forårsaket av ulv med jevne mellomrom gjennom hele beitesesongen:

«Totalt er det dokumentert 48 sauer og lam tatt av ulv innenfor aktuelt skadefellingsområde. En ulv ble felt i Våler 14. juli. Forskjell i skademønster i de ulike skadetilfellene i beitesesongen har bidratt til at det har vært en mistanke om at det har oppholdt seg to skadegjørere innenfor beiteområdene uten at dette er bekreftet før nå».

Myndighetene har fastsatt en kvote for betinget skadefelling i de områdene av de tidligere fylkene Akershus og Hedmark utenfor ulvesona. Kvota er satt til ti dyr og gjelder fram til og med 15. februar neste år.

Siden vedtaket trådte i kraft 1. juni er det felt fire ulver på denne kvota, alle i gamle Hedmark fylke, opplyser Statsforvalteren i Innlandet.

Bildet øverst i artikkelen viser ulven felt natt til fredag og er tatt av Statens naturoppsyn.