Rovviltnemnda i Midt-Norge møtte Rotevatn om bjørnekonflikt: – Vi er enige om at vi er uenige

– Vi er enige om at vi er uenige, sier Kari Anita Furunes, leder i Rovviltnemnda i Trøndelag og Møre og Romsdal, til Rovdyr.org.

Fredag hadde Furunes, nestleder i nemnda Mattias Jåma og en representant for Statsforvalteren i Trøndelag reist til Oslo for å møte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. 

Møtet var knyttet til forvaltning av brunbjørn og hva slags prinsipper som skal gjelde. Konflikten i Trøndelag har handlet om hvorvidt bjørnebinner med unger skal være unntatt skadefelling i beiteprioritert område.

Det har skjerpet konflikten at minst 21 sauer er tatt av bjørn i Roktdalen i Snåsa. Kommunen har søkt om skadefellingsløyve gjentatte ganger, men siden det er dokumentert at ei binne, som bruker arealer både innenfor og utenfor yngleområdet for bjørn i Trøndelag, har forvaltningen ikke villet gi klarsignal til noen slik felling. 

Torsdag fikk de aktuelle beitelagene tilbud om penger om tidlig nedsanking, skriver Statsforvalteren i Trøndelag i et debattinnlegg i avisa Nationen.

Hittil i år er tre bjørner skutt i Trøndelag, to i Røros kommune og én i Overhalla kommune. Rovviltnemnda satte først ei skadefellingskvote på tre dyr. Da den ble fylt, utvidet nemnda kvota med to bjørner. 

I begge vedtakene om skadefellingskvote trosset nemnda sekretariatets innstilling og strøk en forutsetning om at binner med unger skulle være unntatt skadefelling. Da vedtakene kom til departementet for endelig avgjørelse etter klagebehandling, ble forutsetningen om spesielt vern av binne med unge tatt inn igjen.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Snorre Tønset/KLD

– Bakgrunnen for møtet var at det er kommet en del spørsmål fra både nemnda og media. I statsforvaltningen gjør vi det slik at vi snakker direkte med hverandre og ikke via media, derfor dette møtet, sier Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til Rovdyr.org.

Furunes beskriver møtet som at dere er «enige om å være uenige». Deler du den oppsummeringen?

– Dette var et internt møte, så jeg vil ikke gå nærmere inn på hva som ble sagt. Vi hadde en god prat om lovgrunnlag og praksis, sier Rotevatn.

Rovviltnemnda sendte tidligere i sommer et brev til departementet med spørsmål. Furunes viser til Høyesteretts dom i en sak om soneforvaltning og ulv. 

Dommen er klar på at det er lov å praktisere en konsekvent politikk hvor ulv som beveger seg utenfor ulvesonen kan skytes gjennom lisensfelling eller skadefelling.

– Vi vil vite om det er greit å la ei binne ta sau uten at den blir felt i beiteprioritert område, slik som har skjedd i Roktdalen i sommer. Vi mener det ikke er ok, men departementet er ikke enige med oss, sier Furunes.

– Vi er i det minste enige om at det som utspiller seg i Roktdalen er en kompleks situasjon med store skader. Nå håper vi at det er mulig å unngå en eskalering av både tapene og konflikten. Vi ønsker en løsning på det som skjer i Roktdalen, sier hun.

Furunes ser fram mot å motta et skriftlig svar på brevet nemnda sendte forrige måned.

– Vi vil vite om det er greit å skjerme binner med unger når Høyesterett har vært så tydelige. Det står heller ingenting om skadegjørers kjønn i dommen. Rovviltnemndas oppgave er å praktisere en tydelig og forutsigbar soneforvaltning. Er ikke forvaltningen tydelig, svekker det også tilliten til forvaltningen, og det er noe vi ønsker å unngå, sier hun.

Nestleder i Rovviltnemnda i rovviltregion 6 Mattias Jåma og leder Kari Anita Furunes. Foto: Svein Egil Hatlevik

Nestleder i Rovviltnemnda Mattias Jåma sier det er vanskelig å ta stilling til hva Høyesteretts ulvedom fra tidligere har å si for bjørn i Trøndelag, siden han ikke har den juridiske kompetansen til å vekte dommen opp mot dagens forvaltning.

– Det jeg kan si, er at jeg støtter prinsippet om at en bør kunne vurdere å ta ut binner med unger i beiteprioritert område, sier Jåma.

Det nasjonale målet for brunbjørn i Norge er 13 årlige ynglinger. Målet er ikke innfridd noe år siden det ble fastsatt i 2011. I Trøndelag er målet at det skal være tre årlige ynglinger, noe som ble innfridd første gang i fjor. Dermed fikk også nemnda myndighet til å sette kvoter for felling i vår.

Rotevatn legger vekt på at det nasjonale målet ikke er innfridd.

– Ligger prinsippet om vern av bjørnebinner med unge også i beiteprioritert område fast også etter dette møtet?

– Norge har i flere år ligget under Stortingets vedtatte bestandsmål for bjørn, og da er binner spesielt viktige for å innfri bestandsmålet. Det er likevel ikke noe absolutt stengsel mot å felle bjørnebinner, og flere slike er felt i sommer. Det er vanskelig å se forskjell på hanner og binner, og det er ingen tvil om at det er lettere å fastslå at ei binne er ei binne dersom hun går med unger. Hensynet til binner er viktig, så er det opp til Statsforvalteren å gjøre en konkret vurdering i hver situasjon.

– Skjedde det noe under møtet som avklarer den konkrete pågående skadesituasjonen i Roktdalen i Snåsa?

– Dette var som sagt et internt møte, og jeg ønsker ikke å gå i detalj om det som ble sagt. Situasjonen i Snåsa ligger hos Statsforvalteren i Trøndelag, og det departementet har gjort har vært å godkjenne de vedtakene om skadefellingskvote som Rovviltnemnda har fattet, sier Rotevatn.