Debattinnlegg: Bjørnen sover ikke, men det gjør forvaltningen og staten

Innlegget er skrevet av Tone J. Marstein Benjaminsen, sauebonde i Tjeldsund kommune i Troms, medlem av av landsstyret til Folkeaksjonen ny rovdypolitikk og representant for Folkeaksjonen ny rovdypolitikk i Troms og Finnmark.

Tone J. Marstein Benjaminsen. Foto: Svein Egil Hatlevik

Bjørnen sover … nei, det gjør den faen ikke!! Men de som sover er forvaltningen og staten!

Og det har de gjort lenge. Ja, man skulle tro hele forvaltningen ligger med sov-i-ro i ørene og bind for øynene for å blokke ut realitetene og ansvaret. Istedenfor ser det ut som om forvaltningen fremdeles drømmer om bibelske profetier og Disney-tilstander.

Da det ble bestemt at «vi» skulle ha differensierte soner, med freda rovdyr i en sone og beitedyr i den andre øynet man et lite stearinlys av håp i tunnelen. Lyset ble fort og effektivt kvælt. 

Den som fremdeles tror freda rovdyr legger seg ned for å krepere av matmangel i sin sone er like mye i drømmeverdenen som de som tror at rovvilt og bufe skal leve lykkelig side om side på de grønne enger.

Jeg skriver dette på en dag da familier samles for å feire St. Hans og ha det hyggelig sammen. Jeg lurer på hvor mange som sender en tanke til de som bruker sommernatta til å gå med en stor «klump» i magen av redsel for hva som befinner seg over neste bakkekam av dyr som pines med jur og bryst revet laus, lam som breker fortvilt etter mor og som går en lang og pinefull sultedød i møte, hvis ikke bjørnen slår livet av dem. 

Nå, atter en gang herjer bjørnen i Troms og Finnmark. Ja, ikke bare der, men også i Trøndelag og Nordland og det virker som om alle de bjørnene som ikke finnes i forvaltningens kulerammeregnskap plutselig har dukket opp som ånd i en fillehaug. 

Og like «overraskende» som vanlig.

Nå er det på tide at forvaltningen tar et realt grep og rydder opp i treneringer, unnskyldninger og regelrett motarbeiding av rovviltforliket.

Alt av fredet rovvilt som kommer over på beiteprioriterte soner, SKAL og effektivt fjernes!

Unnskyldningen om at rovviltet «må ha et skadepotensiale» først er like tannlaus som forvaltningen tydeligvis tror at fredet rovvilt er.

Meg bekjent har ALT av fredet rovvilt et skadepotensiale og på nåværende tidspunkt finnes det ikke fredet rovvilt som har blitt vegetarianere (selv om enkelte i samme kategori påstår det).

Dersom staten med alle sine ansatte i forvaltningen virkelig mener vi skal ha utmarksbeite og matproduksjon på norske ressurser må forvaltningen slutte å opptre som tannlause kjerringer, få satt inn gebiss, bite tenna sammen, ta bindet vekk fra øynene og gjøre den jobben de er satt til.

Og det MÅ SKJE NÅ!!

Bildet øverst i artikkelen viser en bjørn i Bardu fotografert tidligere denne uka. Den ble felt mandag kveld. Foto: Statens naturoppsyn