Lisensjakt på bjørn bare i Oppland – og en oppdatering om bjørneflytting i Bardu

Tre bjørner kan felles under lisensjakta på bjørn, som begynner fredag. Det opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding.

Det er bare i Oppland (rovviltregion 3) at det kan felles bjørn. Det har også vært betinget kvote for skade- og lisensfelling i Hedmark (rovviltregion 5), men siden tre dyr allerede er tatt ut på skadefelling, så er det ingen dyr igjen på lisensfellingskvota.

Så seint som på onsdag ble en bjørn felt ved Skjellåvollen i Rendalen i Nord-Østerdal, og da var kvota fylt i regionen.

Skadefelling i 2017

Det er ikke felt bjørn i Oppland siden sommeren 2017, da en bjørn ble tatt ut på skadefelling i Imsdalen i Ringebu, tett inn mot grensa til Hedmark.

I Miljødirektoratets faglige vurdering av kvota i Oppland, som er utarbeidet i forbindelse med klagebehandling av Rovviltnemnda i Opplands vedtak om kvote for i høst, kan vi lese følgende:

«Oppland har ikke eget bestandsmål for bjørn, men grenser opp til regioner med bestandsmål. Alle registrerte bjørner i Oppland i 2019 ble også identifisert i naboregioner samme år. Felling av bjørn i Oppland vil dermed påvirke bjørnebestanden i regioner med bestandsmål. Samtidig tilsier de fåtallige forekomstene av bjørn i Oppland at muligheten for å fylle kvoten på 3 bjørner er relativt liten.»

Miljødirektoratet har ansvaret for å vurdere lisensfelling fra Trøndelag og nordover, fordi bjørnebestanden ligger lavere enn de regionale bestandsmålene i alle de tre nordligste rovviltregionene.

Leder for Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk sitt lokallag i Lillehammer og omegn, Ottar Moe, sier det har vært lite bjørn å snakke om i hans nærmiljø de siste årene.

– Det har i hvert fall vært bra i Øyer de siste tre-fire årene med få skader på beitedyr fra bjørn. Men før du veit ordet av det, kommer det en streifer. Så det er bra å ha en kvote om det skulle skje, sier Moe til Rovdyr.org.

Lisensfellingsperioden for bjørn starter 21. august og varer til 15. oktober.

675 bjørner kan skytes i Sverige og Finland

Miljødirektoratet viser i sin pressemelding til at Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år i Norge, og at bestanden de siste årene har ligget under målet. Beregninger viser at det i 2019 trolig ble født sju kull her til lands.

«Bjørner i Norge finnes i grensetraktene mot Sverige, Finland og Russland. Utviklingen i den norske delen av bestanden går svært sakte og påvirkes mye av hva som skjer på svensk side. Sverige, som har estimert bjørnebestanden til å være ca. 2800 dyr, har de siste årene økt uttaket av bjørn», skriver direktoratet.

Så langt i 2020 er det felt 144 bjørner på skadefelling i Sverige. Det er er et betydelig høyere uttak enn tidligere år. I tillegg har länsstyrelsene åpnet for lisensjakt på 291 bjørner i år, hvorav 100 i Jämtland. I Finland kan det dessuten tas ut inntil 384 dyr.

– Også større uttak på svensk side av grensen ligger bak vår konklusjon om at bestandsregulerende tiltak gjennom lisensfelling ikke er nødvendig i år. Snarere er det et økende behov for å vurdere tiltak som kan bringe bjørnebestanden i Norge nærmere vedtatte bestandsmål, sier Ellen Hambro, toppsjef i Miljødirektoratet, i pressemeldingen.

Tidligere i august vedtok Klima- og miljødepartementet at ei binne og hennes to unger skal flyttes fra Bardu i Troms og Finnmark fylke etter flere års skader på beitedyr i beiteprioritert del av kommunen.

Venter på faglige innspill

Rovdyr.org har spurt Knut Morten Vangen, sjef for viltseksjonen i Miljødirektoratet, hvordan det går med planleggingen av bjørneflyttingen, som han for snaut to uker siden uttalte at kom til å bli både krevende og vanskelig.

Knut Morten Vangen er seksjonsleder i Miljødirektoratet: Foto: Miljødirektoratet

– Per dags dato er det ingen nye registrerte skader på sau forårsaket av bjørn i Bardu kommune. Siste registrerte bjørneskade var 9. juli, skriver Vangen i en e-post.

Han skriver videre at det ikke er registrert nye observasjoner av bjørn i Bardu kommunesiden skadene i juli.

– For å prøve å få mer fersk informasjon om hvor bjørnene er, og hvorvidt de fortsatt går i lag, vil SNO plassere ut viltkameraer i området, opplyser Vangen.

Han forteller at Miljødirektoratet har kontaktet veterinærmiljøet for veterinærmedisinske vurderinger knyttet til gjennomføring av flytting av familiegruppen.

– Vi har også kontaktet Det skandinaviske bjørneprosjektet for en faglig vurdering av andre relevante hensyn med betydning for gjennomføringen av flyttingen, skriver han.

Direktoratet venter at de faglige innspillene kommer til uka.

Bildet av brunbjørn i toppen av artikkelen er tatt av Per Harald Olsen/NTNU og benyttes under en CC BY 2.0-lisens.