675 bjørner kan skytes i Sverige og Finland

Stortingets bestandsmål for bjørn i Norge på 13 årlige ynglinger er aldri blitt innfridd. Mens regjeringen i Norge derfor vil flytte en bjørnefamilie fra Bardu i Troms til et ennå ikke avklart sted, er tilstandene radikalt annerledes i våre naboland Sverige og Finland.

I Sverige kan det under lisensjakta på bjørn, som begynner fredag, felles 291 bjørner, skriver avisa Svensk Jakt.

Det kommer i tillegg til store skadefellingstall i vår. Rovdyr.org omtalte på forsommeren at det var skutt 143 bjørner på skadefelling i Sverige i april og mai. I Sverige anslås antallet bjørn å ligge på rundt 2900 individer. I fjor var lisensjaktkvota på 300 dyr.

Økning i Finland

I Finland har Jord- og skogsbruksministeriet fastatt en totalkvote på 384 dyr. 289 av disse er jakt som skal kunne foregå som et bestandsregulerende tiltak – en økning på 61 fra i fjor. I tillegg finnes det en egen kvote for reindriftsområder på 95 bjørner, opplyser den finske statsfinansierte rovdyrinformasjonsnettsiden Suurpedot.fi. I Finland begynner lisensjakta 20. august.

Det finske Naturresursinstitutet beregner at bjørnene i Finland har økt i antall. Siste offisielle tall er cirka 2000 bjørner som er mer enn ett år gamle og mer enn 400 unger.

Her i Norge har rovviltnemndene i Oppland og Hedmark vedtatt kvote på tre bjørner hver. En bjørn ble felt på skadefelling i Tynset kommune i begynnelsen av juli. Den trekkes fra kvota i Hedmark. 

OPPDATERING: Fredag 14. august ble det ifølge Nationen skutt en bjørn på skadefelling i Tolga, som også trekkes fra kvota i Hedmark.

Kvota i Hedmark er blitt påklaget og er for tiden til behandling hos Klima- og miljødepartementet.

Direktoratet setter kvoter

I de tre rovviltregionene Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark er det ikke dokumentert nok bjørner de siste årene til at de regionale bestandsmålene kan anses innfridd. Dermed er det Miljødirektoratet som har myndigheten til å eventuelt sette kvote for lisensfelling.

Susanne Hanssen, seniorrådgiver i viltseksjonen hos Miljødirektoratet, sier til Rovdyr.org at direktoratet vil gå ut med informasjon om en eventuell kvote for lisensjakt på bjørn i begynnelsen av neste uke.

– Vi har ikke konkludert ennå, men kommer til å gjøre en helhetlig vurdering. Dette ser vi for oss å ha klart mandag eller tirsdag, sier Hanssen.

Jakta begynner fredag

I 2019 ble det påvist minst 148 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser, ifølge Rovdata. Ut fra det er det beregnet at det var sju ungekull i fjor. 

Lisensjakta på bjørn går fra 21. august til 1. oktober.

– Er det i seineste laget å komme med en beslutning om bjørnejakta noen dager før den begynner?

– Nei, det synes jeg ikke. Når vi skal fastsette kvoter for lisensfelling, tar vi høyde for hva som skjer. I Hedmark har nemnda satt en samlet kvote for betinget skadefelling og for lisensfelling. Dersom bjørner ikke felles på skadefelling, så kan resterende kvote tas ut som lisensfelling. Vi må tilsvarende gjøre en totalvurdering ut fra uttak som er gjort i de ulike regionene. Vi tenker det er gode muligheter for lisensjegere å rigge seg om vi får kommunisert vedtaket like etter helga. Så varer jo også fellingsperioden en stund, sier Hanssen.

Bjørnen på bildet øverst i artikkelen er fotografert i Finland i 2018. Foto: Frank Vassen (CC BY 2.0)