Feiring med bismak – Åsmund Ystad, redaktør for ROVDYR.ORG, kommenterer

Sveinung Rotevatn er fornøyd med 20 prosent lavere tap av sau til rovvilt så langt i år, sammenlignet med fjoråret. Ikke ett ord om sterk økning i antall rovdyrdrepte tamrein i samme periode.

Klima- og miljødepartementet er fornøyd med registrerte tapstall som viser en nedgang på mer enn 20 prosent i forhold til i fjor, og tar det til inntekt for at rovdyrpolitikken fungerer.

Årsaken er ifølge miljøstatsråd Sveinung Rotevatn (V) stor innsats fra beitenæringene, og forvaltningens effektive uttak av rovdyr.

Effektiv skadefelling med hund

Statsråden skryter av forebyggende tiltak i regi av beitenæringene. Dette er selvfølgelig mange ulike tiltak, men redusert bruk av utmarka til matproduksjon er dessverre en viktig del av dette.

Sveinung Rotevatn er klima- og miljøminister. Foto: Klima- og miljødepartementet

LES OGSÅ: FLINK BISK! – Hundene som har gjort skadefelling av ulv mye enklere

På den andre siden har departementet rett i at effektive uttak av skadedyr er en viktig del av forklaringen til nedgangen, ikke minst alle fellingstillatelser på ulv og jerv som er gitt, og som er effektuert av lokale skadefellingslag, mange av dem med bruk av effektive hunder som forvaltningen nå gir dispensasjon til å bruke.

Viktig feilskyting av binne

En annen viktig faktor bak reduksjonen er at forvaltningen etter mange avslag til slutt åpnet for felling av bjørn i Namdalen, med det resultat at en bjørnebinne, som har tatt hundrevis av sau i Grong og Namsskogan over mange år, ble skutt i sommer. Fellingen var et ulykkestilfelle, mot forvaltningens vilje.

Denne «ulykken» er imidlertid en viktig årsak til at statsråd Rotevatn kan vise til rekordlave tap.

LES OGSÅ: Forsker: – Vanskelig å si seg enig i at rovdyrpolitikken er en suksess

Men det er tidlig å gjøre opp status. Årets beitesesong startet seint i deler av landet på grunn av sein vår. Mange kadaver av rovdyrdrepte beitedyr blir aldri funnet og registret. Og beitebruk handler om mer enn sau. 

Økte tap i reindrifa

For reindrifta er situasjonen langt fra vellykket. Rovbasen viser 1003 tamrein registrert tatt av rovvilt fram til 1. august i 2020. Tilsvarende tall for 2019 var 697.

Når sauen i økende grad forsvinner fra utmarka, blir rovdyrtrykket mot tamreinen tilsvarende større. Det er underlig å se på denne utviklingen som et tegn på at rovviltpolitikken fungerer.

Bildet øverst i artikkelen viser rein tatt av bjørn i Snåsafjella i Trøndelag i mai i år og brukes med tillatelse fra Mattias Jåma.