Knust kjeve og beinbrudd hos ulv som ble skutt onsdag

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt onsdag. Foto: Statens naturoppsyn

Onsdag ble en ulv påkjørt av toget Lunner kommune i Akershus, skriver Avisa Hadeland, som supplerer med at påkjørselen skal ha skjedd før klokka ni i nærheten av Bjørgeseter stasjon mellom Grua og Harestua.

Medlemmer av fallviltgruppa i kommunen og to personer fra Statens naturoppsyn lette de første timene etter dyret med hund. 

– Ettersøket begynte med hund i bånd. Ekvipasjen hadde blodspor som de kunne følge, men etter at det hadde gått et par timer var ulven fortsatt ikke funnet, forteller rådgiver Sigurd Bakken hos Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus til Rovdyr.org torsdag. 

I en situasjon hvor en ulv, gaupe, bjørn eller jerv blir påkjørt og forsvinner fra stedet, må en statsforvalter varsles, og det må settes i gang ettersøk med hund. 

 – Vanligvis fungerer det slik at en enten fortsetter til dyret er funnet. Hvis ikke, tar statsforvalter en vurdering, i samråd med fallviltgruppa eller Statens naturoppsyn, om hvorvidt det er forsvarlig at ettersøket kan avsluttes, sier Bakken.  

I tilfellet med ulven på Lunner onsdag tok Statsforvalteren en annen beslutning. 

– Vi har gitt skadefellingstillatelser i dette området over flere uker tidligere i sommer, men uten at det har resultert i felling. Vi visste ikke om ulven var hardt skadd eller ikke. Skadepotensialet på beitedyr er stort i området, så da fattet vi et nytt vedtak om skadefelling. Det var også mulig at ulven kunne ha hatt en skade den ville ha dødd av over tid, men likevel fortsatt å skade beitedyr i området, sier Bakken.

Dermed slapp skadefellingsmannskapet en støver med virkemåten løs, på drevet halsende hund. Ulven ble felt rundt klokka 14 onsdag,

– Det gikk veldig raskt og helt etter boka. Ikke minst var det meget godt hundearbeid. Vi hadde ikke hatt sjanse uten hunder, og uten at vi kunne slippe dem, sier Kjell Bakken til Avisa Hadeland.

Den felte ulven, en hann på 30,5 kilo, skal sendes til Trondheim og Norsk institutt for naturforskning, hvor den skal obduseres. Den skal ha ligget nede da den ble avlivet. 

– Den hadde et indre brudd i venstre lår bak på kroppen og overkjeven var knust. Noen tenner var også slått ut. Så kan den ha fått indre skader som vi ikke har oversikt over nå, sier Jan Huseklepp Wilberg hos Statens naturoppsyn til Rovdyr.org.

Ulven som ble felt onsdag er den andre sakdefellingen av ulv på Østlandet i sommer. 21. juni ble det felt en ulv i Løten kommune i Innlandet.