Fra lokallagene: Geitekillingen som kunne telle til ti

Dette er et innlegg som Vidar Helgesen, leder i Åmot og Elverum lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, har skrevet. Innlegget har tidligere vært publisert i avisa Østlendingen.

Riktignok så er overskriften fra et eventyr, men passer også godt til norsk ulveforvaltning som nok kunne misunnet geita sin tellekunnskap. Tror noen må gå i seg selv av øvrige instanser når det gjelder bestandsovervåking og antall ulv som de Norske ulvebestander er basert på.

1. januar 2021 startet lisensjakta på ulv innenfor ulvesona, hvor det av rovviltnemnda ble foreslått uttak av fem flokker med ulv som er innenfor reglement for vedtatte bestandsmål av stortinget.

Klima og miljødepartementet skreller så av tre revirer uten noen saklig og faglig begrunnelse på hvorfor, men det blir vedtatt felling på Aurskog og Kynnareviret. I Aurskog blir det gitt fellingstillatelse på to ulver. Kvoten økte fort på, da det ble avdekket flere ulv i reviret. Kvoten er der nå på syv ulver.

I Kynnareviret ble det gitt fellingstillatelse på åtte ulver, den økte så til ti ulver. Men det var flere ulver igjen i reviret, så kvota ble økt til elleve ulver. Alle de elleve ulvene ble tatt raskt ut av et effektivt og dyktig jegermannskap.

I Kynnareviret de siste dager er det blitt sporet og funnet DNA av to-tre ulver til godt innenfor et allerede veldig begrenset areal imot det faktisk brukte areal som Kynnaulvene har som revir, men Statsforvalteren vil ikke øke kvoten.

Av de elleve ulvene som er skutt i Kynna, er det alfaparet og ni valper. De som er igjen i reviret er fanget opp, noen av dem på viltkamera eller mobilkamera og viser større dyr – med all sannsynlighet 1,5-åringer som henger igjen i området.

Emilie Enger Mehl (Sp), leder Vidar Helgesen i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åmot og Elverum og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) deltok under en markering om ulveforvaltningen i Elverum 19. januar i år. Foto: Privat

Det er fullt forståelig at ingen kan ha full kontroll på all ulv, men vi forventer litt mer ydmykhet av dem som hevder å ha kontroll. Formålet med disse fellinger er at revirene skal tømmes for ulv, eller ikke?

Hvem har ansvaret for å dokumentere at reviret er tømt, eller hvilke ulver som fremdeles ferdes i samme område?

Jegere, grunneiere og frivillige har brukt tusentalls dugnadstimer i dette fellingsoppdraget så langt,  SNO sine lokale folk har også vært deltagende i noe sporingsarbeid. 

Det har i mange år fra kjente forskere innenfor ulvemiljøet blitt hevdet høy valpedødlighet. 50 prosent av ulvene blir drept ulovlig, og ulvene krysser ikke ditt og datt Forskeren som beregnet 50 prosent illegal avgang på ulv, kunne gjort samme statistikk på levende ulv, så skulle antall ulv i Norge flerdobles. Jeg er ingen forsker, men skulle mene at Kynnareviret burde endre de fleste statistikker.

Innavl er ofte nevnt om ulv, nettopp det burde vært et godt argument for en høyere avskyting av ulv, en av ulvene fra Kynna lignet mere på naboens hund, enn ulv burde ligne ulv.

Redningen for innavl kan da være den utenlandskættede ulven med blått blod som tidligere hadde opphold i Østerdalen, men er blitt flyttet med sin partner til sydligere strøk i Norge, men har mine tvil om det blodet.

Ble mye om mangt her, men poenget mitt er at de som hevder å ha kontroll, ikke har det , ingen tar ansvar og retningslinjer er lite utarbeidet.

Bildet øverst i artikkelen viser ulv fotografert i Åmot kommune i Innlandet i fjor. Foto: Vidar Helgesen / Viltkamera