Klart for kvotejakt på 82 gauper

Det blir åpnet for jakt på 82 gauper i seks av de åtte rovviltregionene i Norge. Det er bare i Hedmark (region 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) at det ikke åpnes for kvotejakt. Det kan felles maks 32 hunndyr totalt i Norge.

Kvotejakt på gaupe starter 1. februar og varer til 31. mars.

I tre av regionene, nemlig Sør-Norge, Oppland og Midt-Norge, ligger gaupetallet over det regionale bestandsmålet. Region 1 – Vestlandet – har ikke bestandsmål for gaupe, og det er som vanlig åpnet for kvotefri jakt på gaupe i denne regionen.

Slik ser jaktkvotene ut i de ulike regionene. Vi har også lenket til Statsforvalterne sine informasjonssider med nærmere informasjon om hvor og hvordan det kan jaktes:

Bildet av gaupe øverst i artikkelen er tatt av Vidar Helgesen og benyttes med tillatelse fra fotografen.