Dette mener svenskene om at rovviltnemndene vurderer å skyte grenseflokken i Rømskog

Rovviltnemndene som forvalter ulvesonen vurderer å tillate at ulveflokken i Rømskog-reviret skal kunne skytes. Saken skal behandles torsdag på et møte mellom rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (region 4).

Rømskog-reviret har tilhold på både norsk og svensk territorium, og for å gjøre et vedtak om et grenserevir, må nemndene innhente en uttalelse fra svenske myndigheter.

Nå er svenskenes uttalelse kommet, undertegnet Länsstyrelsen i Värmland, som har konferert med Naturvårdverket og Länsstyrelsen i Örebro, som har koordineringsansvar for rovdyrforvaltningsområdet i Midt-Sverige.

– Svenskene sier vel noe slikt som at de helst ikke vil at vi skal ta ut Rømskog-reviret, sier leder for Rovviltnemnda i region 4, Lise Hagen Rebbestad, til Rovdyr.org.

Ønsker mer dialog

Representanter for de to rovviltnemndene på norsk side har også gjennomført en videokonferanse med svenske myndigheter 21. september.

Lise Hagen Rebbestad fotografert under møte for rovviltnemndene i regionene 4 og 5 den 28. august i år. Foto: Svein Egil Hatlevik

– Svenskene har påpekt at de har valgt å foreslå uttak av én helsvensk flokk i Värmland, og så uttrykker de seg på en litt rund måte at vi godt kan snakke om i uttak av grenseflokker i framtida, men at norsk og svensk forvatning bør snakke om på et tidligere punkt i prosessen. Uansett antar jeg at om nemndene vedtar å ta ut en grenseflokk, så kommer nok Klima- og miljødepartementet til å gjøre om på vedtaket, sier Rebbestad.

Les også: SNO: Valpekull av ulv dokumentert i Aurskog og Rømskog

Også i fjor vedtok nemndene i region 4 og 5 å ta ut Rømskog-ulvene. Da ble vedtaket omgjort av departementet dagen før jaktstart innenfor ulvesonen, altså 31. desember i fjor. Svenskenes tilbakemelding den gangen var at det ville være «ugunstig» for landets måloppnåelse hva angår ulveforvaltningen.

– Svenskene har ikke noe mandat til å forby Norge å ta ut et grenserevir, men de påpeker at om vi tar ut et slikt revir, vil det påvirke regnskapet for ulvebestanden på svensk side. På samme måte som vi i Norge regner et grenserevir som et halvt revir, gjør også svenskene det, sier Rebbestad.

– Vi har også spurt om svenske myndigheter vil være behjelpelige dersom Norge bestemmer å ta ut Rømskog-ulvene, og de krysser grensa over til Sverige under jakta. Det har vi ikke fått svar på, sier hun.

 24 ulver i Sverige

I Värmland har svenskene gått inn for at det skal kunne felles seks ulver. Det anses tilstrekkelig for å felle alle dyra i Stora Bör-reviret i sydvestlige Värmland. Den totale jaktkvoten i Sverige er på 24 ulver, som kan felles i länene Värmland, Örebro, Västmanland og Gävleborg.

Les også: Den genetisk viktige Elgå-ulven har slått seg ned i forsvarets skytefelt

Saken om lisensjakt innenfor ulvesonen var tema på et møte mellom nemndene i slutten av august, men noe vedtak ble ikke fattet. Derimot ble det foretatt en prøvevotering som ga flertall for å ta ut alle ulvene i revirene Rømskog, Hernes, Hornmoen, Kynna og Aurskog. De fire sistnevnte revirene befinner seg på helnorsk territorium.

Fylkesmannen i Oslo og Viken, som fungerer som sekretariat i saken, hadde på forhånd foreslått at ulvene i Kynna og Aurskog skal kunne skytes.

På møtet torsdag skal nemndene også behandle klager på et vedtak om at det skal kunne skytes 12 ulver utenfor ulvesonen i de gamle fylkene Hedmark og Akershus.

Organisasjonene Naturvernforbundet og NOAH – for dyrs rettigheter har klager på vedtaket om 12 ulver utenfor sonen. Naturvernforbundet mener at kvota er for stor, mens NOAH mener det ikke bør tillates jakt utenfor ulvesonen i det hele tatt Sekretariatet anbefaler at klagene ikke tas til følge.

Bildet av ulv øverst i artikkelen er tatt av Vidar Helgesen.