SNO: Valpekull av ulv dokumentert i Aurskog og Rømskog

Det er dokumentert yngling av ulv i både Aurskog-reviret og Rømskog-reviret, bekrefter Statens naturoppsyn overfor Rovdyr.org fredag.

– Vi fått inn noen bilder av valper i disse revirene. Bildene er kontrollert og det anses dokumentert yngling i revirene Aurskog og Rømskog, sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i Statens Naturoppsyn,

Han legger likevel inn et ørlite forbehold knyttet til Rømskog.

– Valpen er dokumentert litt i ytterkant av området som det er kjent at Rømskog-flokken har benyttet, så vi må avvente DNA-prøve før vi er 100 prosent sikre, sier Wilberg.

Han sier at valpen fra Aurskog-reviret er dokumentert i Aurskog-Høland kommune og valpen Rømskog-reviret er dokumentert i Marker kommune, begge deler i Viken og innenfor ulvesonen.

– Hvor mange valpekull er det til sammen dokumentert i Norge i år?

– Det er ikke dokumentert veldig mange yngliger hittil i år, sier Wilberg, som legger til at han ikke har den fullstendige oversikten ennå.

Framtida for ulvene i begge revirene var gjenstand for diskusjoner i fellesmøte for rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold fredag.

Rovviltnemnda i Hedmark fremmet et forslag om at alle ulvene i revirene Kynna, Aurskog, Hernes, Hornmoen og Rømskog skal kunne felles til vinteren. Det ble ikke fattet noe vedtak om felling, siden Rømskog-flokken benytter arealer både i Norge og Sverige.

Dermed skal nemndene innhente uttalelse fra svenske myndigheter før det fattes noe vedtak som omfatter grenserevir.