jerv

Vi går mot største antall jerveynglinger siden 2012

Oppdatering 7. oktober: Det er i vår og sommer registrert 63 kull med jervevalper i Norge, og det er en oppgang på ett kull fra i fjor, melder Rovdata.

66 jervekull er registrert så langt i år, viser en foreløpig oversikt fra Rovdata som Rovdyr.org har fått tilgang til.

Det er det høyeste tallet siden 2012, da antall ynglinger av arten var 68. Også i 2010 var det 66 dokumenterte jerveynglinger i Norge. Det er ingen andre år etter 2000 hvor antall registrerte jervekull har vært høyere.

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er 39 årlige ynglinger. Bestandsmålet ble innført i 2004, og antall valpekull har ligget over bestandsmålet alle år siden da. I 2017 ble det dokumentert 40 ynglinger. I 2018 var tallet 58 og i 2019 var tallet 62.

Antall kull med jerv i Norge i perioden 2001–2019. Den øverste delen av søylene (brun) angir påviste kull hvor tispa og/eller valp(ene) er tatt ut. Grafikk: Rovdata

Det er registrert sju ynglinger i Oppland (rovviltregion 3), åtte i Hedmark (region 5), 19 i Trøndelag og Møre og Romsdal (region 6), 12 i Nordland (region 7) og 20 i Troms og Finnmark (region 8). I oversikten fra Rovdata er det knyttet usikkerhet til ni av ynglingene.

Les også: Jonas (16) og Andreas (14) forteller om ukene som sauegjetere i jerveland

Det endelige tallet over ynglinger kan vise seg å bli noe annerledes enn det som nå foreligger; Rovdata vil levere en samlet oversikt over verifiserte jervekull i Norge 1. oktober.

I april og mai har Statens naturoppsyn gjennomført ni hiuttak av jerv, ifølge Miljødirektoratet. Ved hiuttak blir hiet gravd frem fra snøen før unger og tispe om mulig blir avlivet. Under vårens hiuttak har fem tisper og 21 valper blitt avlivet.

I fire av hiuttakene er det bare valper som er blitt skutt, mens tispa har sluppet unna. Antall ynglinger etter hiuttak er dermed 57. Det er det høyeste siden 2005, hvor antall gjenlevende kull etter hiuttak var 58.

Miljødirektoratet har vedtatt ytterligere fem hiuttak i år, men uttakene har av ulike årsaker, som krevende vær- og føreforhold, ikke vært mulige å gjennomføre, skriver Miljødirektoratet i en melding fra tidligere i sommer.

Les også: Hedmark ligger på det dobbelte av bestandsmålet for jerv – rovviltnemnda vil ha færre jerver

Det høyeste antall hiuttak som er gjennomført i Norge siden 2000 var i 2012 og 2015, hvor det begge årene ble gjennomført 17 hiuttak.

Lisensjakta på jerv kan begynne 10. september og kan vare fram til og med 15. februar. Rovviltnemndene har vedtatt lisensjaktkvoter på til sammen 132 jerver. Kvotene er nå til behandling hos Klima- og miljødirektoratet, som kan komme til å endre tallet.

Les også: Oppfordring fra FNR Lesja og Dovre: Registrer deg som lisensjeger!

I fjor var kvota under lisensjakta på jerv på 120 individer, men bare 50 dyr ble felt av lisensjegere, ifølge Miljødirektoratet.

Bildet av jerv øverst i artikkelen er tatt av John Lambela/Statskog og benyttes under en CC BY-NC 2.0-lisens.