Oppfordring fra FNR Lesja og Dovre: Registrer deg som lisensjeger!

Eirik Sæther er leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk sitt lokallag i Lesja og Dovre, helt øverst i Gudbrandsdalen. Lokallaget rykker til uka inn en annonse i lokalavisa Vigga med oppfordring til alle jegere om å registrere seg som lisensjegere i Brønnøysundregisteret. Senere kan det også bli aktuelt å annonsere i flere aviser i dalen.

Flere andre lokallag i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har tidligere år rykket inn annonser for å opplyse og å oppfordre.

Ønsker du å registrere deg som lisensjeger? Det kan du gjøre hos Brønnøysundregistrene.

I fjor var kvota under lisensjakta på jerv på 120 individer, men bare 50 dyr ble felt av lisensjegere, ifølge Miljødirektoratet.

I Oppland, som er rovviltregion 3 i forvaltningssystemet, ble det sist vinter felt åtte jerver, mens kvota var på ti dyr. Selv om Oppland ikke er den regionen med størst avstand mellom antall dyr på kvota og antall dyr felt, er Sæther opptatt av at en skal få fylt kvota.

Tapte muligheter

Jakttida for jerv går fra 10. september til 15. februar, og Sæther kjenner til flere tilfeller hvor det kunne ha blitt felt jerv på lisens, men hvor sjansen har gått tapt.

– Det var et eksempel med en som var på reinjakt i fjor. Da så han det kom en jerv forbi, ikke langt unna. Jerven ble værende innenfor skuddhold et par minutter og stilte seg til og med opp på bakbeina som en bjørn. Men jegeren turte ikke skyte, for han visste ikke om jervejakta hadde begynt ennå, sier Sæther.

– Vi kjenner også til et tilfelle hvor det var en jeger som satt og så på en jerv i ti minutter på et reveåte, men han turte heller ikke skyte, for han husket ikke når jaktperioden begynner, sier lokallagslederen,

Motsatt nevner Sæther et annet eksempel fra Øyer-traktene lenger sør i Gudbrandsdalen. Her var det noen jegere som var ute på elgjakt som tilfeldigvis møtte på en jerv som de fikk felt. Da var det flaks at de hadde husket å ordne papirene.

– Det er for seint å søke om lisens når du først har fått jerven innafor skuddhold. Derfor er det viktig at folk har ting på stell. Utellinga i lisensjakta på jerv har vært lav i mange år, sier Sæther.

Vil unngå hiuttak

Klarer ikke lisensjegerne å få tatt ut nok jerver, blir resultatet ofte at Statens naturoppsyn må reise ut med spade og revolver og skyte jervemor og unger i hiet.

Eirik Sæther like etter en vellykket lisensfelling. Begge foto: Vidar Heitkøtter

– Det er ingen som ønsker hiuttak. Det er alle enige om at vi skal unngå, enten de vil ha mye eller lite jerv i fjellet, sier Sæther.

Lokallagslederen forteller at det enn så lenge i årets beitesesong ikke har vært så store tap av beitedyr til jerv i hans nærområder, men at det i forrige uke begynte å oppstå skader i nærheten av Snøhetta, på Lesja-siden av Dovrefjell.

– På seinsommeren begynner jerven å bygge opp vinterlager av mat og valpene er med mor på opplæring, så tapene kommer gjerne fra august og utover, sier Sæther.

– Nylig har myndighetene åpnet opp mer for bruk av viltkamera på jervebås. Hva syns du om det?

– Viltkamera på jervebås er et kjempetiltak. Før det tiltaket kom var det egentlig bare pensjonister som kunne bruke båsene, for vanlige folk i arbeid har ikke sjangs til å fly og passe på båser hver dag langt inne på fjellet. Men når det er sagt, hadde det også vært en fordel å starte jervejakta samtidig som villreinjakta, for da er det mye jegere på fjellet allerede. I tillegg kunne vi fått flere dager til jakta, sier Sæther.