Andre gaupe i vinter for finskstøveren Pippi – og noen foreløpige tall fra årets kvotejakt

1. april er passert, og gaupejakta er over for i år. I Nordland var det åpnet for kvotejakt på gaupe for første gang siden 2017.

Dermed kunne Roy Helge Rydland i Rana kommune i Nordland felle sin andre gaupe 15. mars. Den forrige skjøt han han for fire år siden. Dette var også den andre gaupa som ble felt for finskstøveren Pippi, som lesere av Rovdyr.org kunne stifte bekjentskap med helt i starten av årets jakt.

Rydland forteller at det er mye gaupe i området hvor fellingen fant sted, mellom kommunesenteret Mo i Rana og Svartisen.

– Dette er en veldig spennende jaktform, og det er artig å få brukt hunden. Det er ikke min hund, men jeg har fått være med å trene den. Det å la den få øve seg på gaupespor, er nesten like spennende som å jakte, sier Rydland til Rovdyr.org.

– En annen grunn til at jeg holder på med dette, er at sauebønder her i området har slitt med store tap til gaupa. Jeg har vokst opp på en gård selv og har hjulpet til med å lete etter sauekadavere de seinere årene, så jeg vet hva det går i, sier han.

Foreløpige tall

Rovdyr.org har hentet ut en oversikt over antall dyr som er registrert skutt under jakta. Tall fra Miljødirektoratets oversikt i Rovbase.no viser at minst 63 dyr er felt under ordinær kvotejakt i år. 

I fellingsperioden, som altså varer hele februar og mars, er det registrert 72 døde gauper til sammen. I tillegg til dem som er skutt under jakta, er to skutt på skadefelling, tre er påkjørt av tog og fire er registrert påkjørt av bil. 33 av disse dyra er registrert som hunngauper.

Etter at Klima- og miljødepartementet hadde gått gjennom klager på kvotevedtakene, åpnet departementet i januar for en samlet kvote på 82 dyr i seks av de åtte rovviltregionene i Norge. Det var ikke jakt i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Den endelige oversikten, som kan ventes om få dager, er det Miljødirektoratet som utarbeider – det er nemlig ikke alltid at alle døde gauper er synlige i Rovbase.

OPPDATERING 9. april 2021: 73 gauper ble felt eller påkjørt under årets jakt som startet 1. februar og ble avsluttet 31. mars. I tillegg ble to dyr påkjørt i kvotefrie region 5, melder Miljødirektoratet.

Seks av sju

Hunden Pippi, som ennå ikke er blitt ett år gammel, er av en type som kan brukes til såkalt løs på drevet halsende hund. Det går ut på at jegerne først finner spor, følger det til de antar at de er kommet tilstrekkelig nært dyret til å ringe det inn og deretter slipper hunden for å jage viltet til en skytterpost. 

– Denne gangen hørte jeg på radioen at hunden var løs, og jeg hørte den halse. Så sprang gaupa inn i et vanskelig terreng, og så kom den ut slik at jeg så den veldig lenge før den kom på skuddhold. Det varte nesten ett minutt. Det var en flott opplevelse. Forrige gang var det slik at gaupa kom springende, og da hadde jeg bare et par sekunder på meg til å reagere, sier Rydland. 

Gaupa, en hunn, veide 16,5 kilo. Jegerne i Rana hadde ingen dyr på kvota, siden en gaupe ble påkjørt rett før jakta. Men 15. mars, mot slutten av jaktperioden, ble restkvoten i rovviltregion Nordland omfordelt på morgenen klokka ni. Klokka 15.30 var jegerne ferdige.  

Siden det felte dyret var ei hunn, var hunndyrkvota fylt i Nordland, og jakta ble stoppet. Dermed seks av totalt sju dyr på kvote i rovviltregionen felt.

Bestandsmålet for gaupe er på 65 årlige ynglinger, og det ble innfridd i fjor for første gang siden 2012.

Bildet øverst i artikkelen viser Geir Snefjellå til venstre og Roy Helge Rydland til høyre. I midten Pippi og gaupa som ble felt 15. mars i Rana i år. Foto: Privat