Bli solidarisk ulvejeger!

Jon Stabekk, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Østfold lokallag

Forvaltning av ulv er politikk, men politikken er lite ryddig. For dem som har levd lenge nok, er debatten like betent og usaklig som under kampen for selvbestemt abort.

I Norge lager Stortinget lovene. De er styringsverktøy for demokratiet. Stortinget har også kommet til enighet om forvaltningen av de store rovdyrene gjennom flere forlik. Men vi ser at Stortingets vilje flere ganger er satt til side – med begrunnelsen at det ikke er rom for å følge Stortingets vilje med bakgrunn i lovverk.

I 2017 fikk regjeringen i oppgave fra Stortinget om å tilpasse lovverket slik at gjeldende forlik kunne innfris. Det ble angivelig gjort, men på en slik måte at det fortsatt er rom for manipulering avhengig av hvilken rovdyrpolitisk trosretning man tilhører.

Jakt er forvaltningens viktigste verktøy
Jakt er et av virkemidlene Stortinget har satt for å oppfylle forlikene, gjennomført som skadefelling eller lisensjakt. De som ønsker å ta på seg denne samfunnsoppgaven, i noen tilfeller som lønnet jobb, må registrere seg som rovviltjegere i et landsomfattende register.

Det har vært en normal oppfatning at registeret er unntatt offentligheten, men med den rette politiske overbevisning og juridiske tolkning er registeret åpnet for allmennheten.

Ønsker du å registrere deg som lisensjeger? Det kan du gjøre hos Brønnøysundregistrene

Sjikane og netthets
Offentliggjøring av navn på lisensjegere er del av et skittent politisk spill, hvor enkelte aktører prøver å påvirke sine trosfeller til å utøve sjikane og netthets. Om du som storviltjeger er for eller imot ulv, er i denne sammenheng irrelevant. Det som betyr noe, er om du stiller deg bak at gjeldende stortingsforlik vedrørende bestandsmål og fellingsstrategi skal bli fulgt.

Om du støtter forlikene, har jeg en anbefaling: Sett av fem minutter, gå inn på nettsiden til jegerregisteret og registrer deg som lisensjeger. Gjør det selv om det er usannsynlig at det blir jakt på ulv, bjørn, gaupe eller jerv i ditt nærområde, eller du selv er med på slik jakt.

Ved å registrere deg oppnår du tre ting:

  1. Du viser din solidaritet med dem som utfører jobben.
  2. Du reduserer muligheten ekstremister har til sjikane, fordi du er med på å vise at det er mange av oss.
  3. Du synliggjør for myndighetene at det er mange som ønsker en aktiv forvaltning av rovdyr etter gjeldende forlik og regler.