Årsmøte i FNR Vestfold

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Vestfold lokallag arrangererer årsmøte tirsdag 17. mars 2020 klokka 18.00. Stedet er Gavelstad Gjestegård i Lardal.

Arne Sveen, ulvejeger og styremedlem i FNR, holder en kort orientering om aktuelle rovdyrpolitiske saker og et foredrag om vinterens lisensjakt på ulv i Hedmark. Han forteller alt om planlegging, sporing og gjennomføring av effektiv ulvejakt.

Jørund A. Ruud

Jørund A. Ruud, avtroppende leder av Rovviltnemnda i region 2 forteller om arbeidet i rovviltnemnda med rapport om vinterens gaupejakt.

Ta med venner og bekjente. Alle er velkommen. For servering betales kr. 100,- ved inngang. Medlemskap kan tegnes på møtet. Frist for saker som ønskes behandlet av årsmøtet er 3. mars.

Kontakt FNR Vestfold lokallag v/styret.: Leder Frode Island Bergan, tlf. 905 81 517