Arroganse på høyt nivå

Normalt i det første medlemsbladet i et nytt år ville det vært hyggelig å skrive: Nytt år, nye muligheter! Slik er det ikke med en regjering som er styrt av Erna Solberg. Det er mer naturlig å skrive at 2020 blir om mulig enda verre på rovdyrfronten. Høyre og Venstre blir likere og likere.

Hva i all verden er det Erna Solberg driver med? Makan til arrogant dame skal man gudskjelov lete lenge etter. Hun selger Norge og bytter bort tidligere Høyrepolitikk til sin venninne Trine Skei Grande i Venstre. Kun for å sitte som dronninga på haugen.

Klima-og miljødepartementet fyller hun opp med statsråder som springer rovdyrvernernes og velgerne på venstresiden sitt ærend. Hvordan har dette vært mulig? Jo, folket har valgt dem inn og de vrir seg som politiske åler i norsk og internasjonalt landskap uten skam. Men nå begynner jeg og mange andre å lure på hvilken klode de selv tror de befinner seg. Peker kompassnålen mot feite lønninger og maktposisjoner i FN-byråkratiet høsten 2021?

Arvtageren etter Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn, uttalte straks han tok over KLD at norsk rovdyrpolitikk var en suksess. En uttalelse i beste virkelighetsfjerne V-stil. Spør samene om det samme. De vet at tapstallene ikke har gått ned på 10 år og at blant annet ørna tar dype innhogg i kalvingen – uten at de får fellingsløyve i en overmettet ørnebestand. De vet at en ulv i reinflokken er total katastrofe. At Norge i motsetning til Sverige har undertegnet ILO-konvensjonen, bryr ingen seg om. De lar reindriften seile sin egen sjø med enorme tapstall.

Spør folk i Nord-Trøndelag og Nordland hvordan virkeligheten er i beiteprioriterte områder, for der er det krise. Spør samtidig dem som går i fakkeltog. De vet at tapstallene har gått ned fordi det ikke er mer å tape. Utmarksbeite over enorme arealer en saga blott på grunn av Disney-politikk og feilaktig tolkning av konvensjoner og lovverk.

A propos: Nå er tyskerne, selve fyrtårnet EU, i gang med å tillate å skyte mye av ulven. Det virker ikke som de har så store problemer med hverken EUs habitatdirektiv, rødlister eller Bernkonvensjonen. De gjør som de vil, og gjør det med rette.

Nå gir nok tyskere og de øvrige land på kloden blaffen i den oljemarinerte pengesluket rovdyrpolitikken er her i Norge. De har nok med sitt egen politikk. Men hylekoret anført av blant andre WWF og NOAH starter opp i kjent stil her på berget like sikkert som amen i kjerka når rovdyrjakta begynner. Det blir jo spennende å se om statsråd Rotevatn vil anke dommen fra Borgarting.

Det siste fra vernesiden er at Naturvernforbundet krever DNA-test av gauper før felling, slik at det ikke blir felt genetisk viktige individer. Til nå har den eneste muligheten til testing av gauper vært å sende inn hele, døde, gaupeskrotter. Det blir en ny øvelse når vernerne skal springe rundt og finne møkk etter gaupa. Selvfølgelig er den så godt som umulig å finne. Det er vel også planen, da kan de konkludere med at ingen gauper finnes – og ergo ingen gaupejakt.

Og når det gjelder snø. Det blir veldig vanskelig å telle ulv i ulvesonen nå framover, om snøen fortsatt uteblir. Jakten er stoppet. Ulv er det nok av til alle, men vi får ikke telt dem. Er det fortsatt noen som synes ulvesonen var en god ide og at rovviltpolitikken er en suksess?

Lykke til med politiske sonderinger og «sporinger», Erna Solberg. Du får det slitsomt framover.

Med vennlig hilsen Nils Solberg