Ulv felt i Østerdalen

Det er felt en ulv i Stor-Elvdal kommune i Innlandet fylke fredag ettermiddag. Statens naturoppsyn bekrefter overfor Rovdyr.org at en ulv er skutt. Oppsynet har personell på vei ut i terrenget ved 14.40-tida.

Ulven er hann på om lag 45 kilo som ble felt rundt klokka 13.50, opplyser Halvor Sveen, som uttaler seg på vegne av fellingslaget, til Rovdyr.org.

Dette er den andre ulven som er felt under årets lisensjakt utenfor ulvesona. Onsdag, på første dag av lisensfellingsperioden, ble en hannulv skutt i Stor-Elvdal kommune.

Ulven som ble felt fredag er den andre i årets lisensjakt. Foto: Arne Sveen / Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Det er ei kvote på tolv dyr i de gamle fylkene Hedmark og Akershus utafor ulvesona. Dermed er det ti dyr igjen på kvota etter ulvefellingen fredag.

Lengre nord i landet, i Pasvik, har Statsforvalteren i Troms og Finnmark gitt skadefellingsløyve på én ulv. Det skjer etter at Statens naturoppsyn har dokumentert tre tamrein tatt av ulv i området rundt Korsvatnet i Sør-Varanger kommune. Skadefellingstillatelsen gjelder fram til 10. desember.

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt fredag. Foto: Privat