SNO leter etter bjørnebinne med unger i Trøndelag

Statens naturoppsyn har satt i gang forberedelser til bjørnefelling etter et vedtak fra Klima- og miljødepartementet forrige uke.

Seksjonsleder i SNO Veronica Sahlén opplyser tirsdag overfor Rovdyr.org at den siste dokumenterte bjørnetatte sauen hvor NT 125 er antatt skadevolder er fra 17. juli og at den siste verifiserte DNA-prøven fra binna i området er fra 4. juli. Da var binna påvist i Roktdalen i Snåsa, hvor den også tidligere år har tatt sau.

– Vi har ikke noe ferskt utgangspunkt, så da vil vi heller ikke dra i gang med fullt mannskap og alle ressurser. En fersk observasjon er erfaringsmessig en nøkkelfaktor for å lykkes med en skadefelling, sier Sahlén. 

 Klima- og miljødepartementet offentliggjorde fredag at de har vedtatt at bjørnebinna NT 125 og hennes to unger skal felles. Det er SNO som har fått i oppdrag å gjennomføre fellingen.

Dette bildet og bildet øverst i artikkelen viser bjørnebinna NT 125 med to unger i Snåsa 29. juni. Bildet er tatt med viltkamera og binnas identitet er verifisert identitet ved sporing og innsamling av DNA-prøve fra stedet. Foto: Skadefellingslaget i Snåsa kommune

Bjørnebinna har gjennom flere år oppholdt seg både innenfor yngleområdet for bjørn i Trøndelag og i Roktdalen i Snåsa kommune, som er beiteprioritert område. Der har binna forvoldt store skader på sau over tid.

– Vi samarbeder med skadefellingslagene i Snåsa og Steinkjer. Blant annet har vi satt ut en del flere kameraer, i tillegg til at det står en del kameraer ute allerede. Vi har satt folk i beredskap, sånn at de raskt kan respondere på det som måtte komme av observasjoner. Det er et poeng å bruke ressursene mest mulig effektivt, sier Sahlén.

SNO har for tiden en ansvarlig fellingsleder i området og kan knytte til seg personer fra de lokale skadefellingslagene eller andre relevante personer, opplyser hun.

Når SNO skal stå for fellingen, har de tilgang til en rekke virkemidler som kommunale skadefellingslag ikke kan benytte til å felle bjørn. Det kan for eksempel være helikopter eller andre framkomstmidler.  

– Vi gjør fortløpende vurderinger av hva vi skal gjøre. Mange av de ekstraordinære virkemidlene SNO har tilgang til er ikke så relevante i barmarkssesongen. Det vil komme an på hvor er i terrenget bjørnene er akkurat der og da, sier Sahlén.

 – Har SNO tilgang til å bruke løs, på drevet halsende hund under et slikt oppdrag?

– Ja, i utgangspunktet har vi tilgang til det på lik linje med andre unntak, så vi kan ta det i bruk hvis det vi vurderer at det er den typen hund som er mest egnet. Det finnes også andre typer løse hunder vi kan vurdere, sier Sahlén.

Hun understreker at SNO er opptatt av at familiegruppa skal holdes intakt og at binna ikke skal felles før ungene. 

 – Det kan tenkes at hun for eksempel setter ungene i et tre og drar av gårde hvis det blir brukt hund i feil situasjon. Her vil det bli en balansegang mellom å oppnå kontakt med bjørnene og ikke splitte familien, sier Sahlén.

Beslutningen om å felle binna og de to ungene har blitt møtt med et mangfold av reaksjoner. 

Leder i Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, mener vedtaket er utrolig pinlig, ifølge avisa Nationen. Interesseorganisasjonen Aktivt rovdyrvern (ARV) har anmeldt Klima- og miljødepartementet. Anmeldelsen er rettet mot statsråd Espen Barth Eide og direktør Torbjørn Lange, skriver VG.