Senterungdom-lederen om nullvisjon mot ulv: – En jordnær og fornuftig politikk

Leder i Senterungdommen Torleik Svelle har fått mer oppmerksomhet den siste uka enn han pleier. Det har skjedd etter at ungdomspartiet vedtok en såkalt nullvisjon knyttet til ulv.

Siden har han deltatt i både NRKs Dagsnytt 18 og den profilerte tv-programposten Debatten. TV2 har skrevet om hets og trusler i kjølvannet av vedtaket.

– Hva har du lært om norsk offentlighet de siste dagene?

– Tja, jeg visste allerede at ulv er et betent tema, som skaper mye engasjement. Mange opplever utrygghet når ulven blir nærgående, og andre føler sterkt for ulven og ønsker mange fler av dem. Det som nok overrasker meg er at det er såpass mange som er villig til å legge vekk vanlig folkeskikk i diskusjoner om ulv. Det kommer både saklige og usaklige tilbakemeldinger, og det jeg synes er mest problematisk er når angrep går direkte på personer i Senterungdommen. Ungdommer som engasjerer seg i politikk skal ikke trenge å møtes av at godt voksne folk ønsker livet av dem, svarer Svelle.

Forrige lørdag, under ungdomspartiets programbehandlingsmøte, ble det sendt ut en pressemelding med budskap som:

  • «Senterungdommen sier tydelig ifra om at vi ikke skal bruke tid og ressurser på å forvalte finsk-russisk ulv i Norge» og at
  • «Det tomrommet ulven vil etterlate seg i næringskjeden vil vi mennesker fylle. Vi forvalter elgen, hjorten, rådyrene og andre dyr i naturen. Når vi også tar over forvaltningen over disse dyrene fra ulven vil vi også kunne øke kvotene på vilt. Da blir det mindre elg på ulven og mer til oss.»

– Var vedtaket om nullvisjon mot ulv enstemmig?

– Det var noen som stemte imot. Også i Senterungdommen føler noen sterkere for ulv enn andre. Enkelte synes kanskje nullvisjonstanken går litt langt. Men alle mener at ulvepolitikken og -forvaltningen trenger endring.

– Jeg har nå alltid trodd at Senterungdommen var imot at vi skulle ha ulv i Norge. Hva er nytt, praktisk sett, når dere går inn for nullvisjon?

– Det er en veldig, veldig liten endring. Det nye er først og fremst at vi tar i bruk begrepet nullvisjon. Sånn sett ble jeg litt overrasket over at det viste seg at det var en såpass stor nyhet at Senterungdommen ønsker å skyte mye mer ulv. Formuleringen Senterpartiet har brukt i mange år har vært at partiet ikke ønsker ynglende ulv i Norge. Det betyr jo i praksis så godt som null ulver, sier Svelle.

Torleik Svelle har vært leder i Senterungdommen siden høsten 2019. Alle foto: Svein Egil Hatlevik

Senterungdomslederen mener mange av dem som må leve med ulv i nærmiljøet føler på avmakt og at deres ønsker blir overkjørt av regjeringen.

– Men mest av alt tror jeg at folk er utmatta av trenering og uthaling, slik som vi har sett med at regjeringen ikke er villig til å komme ned på det bestandsmålet for ulv som Stortinget har bestemt og det som skjedde da Stortinget vedtok å åpne buffersonen for Elgå-ulven utenfor ulvesonen for jakt, og som førte til at den flyttet til gamle Østfold, sier Svelle.

Stortinget vedtok i 2016 at bestandsmålet for for ulv i Norge skulle være mellom fire og seks årlige valpekull, hvorav minst tre må være i revirer som i sin helhet ligger i Norge. I grenseoverskridende revirer som ligger i både Norge og Sverige regnes ett valpekull som en halv yngling.

– Ulveforvaltningen står ved et veiskille. Stammen er innavlet og det fører til at dyra ikke er sunne og friske. Dette kan vi løse gjennom å sette av vesentlig større arealer til ulven og mange flere dyr –  eller så kan vi velge å ha null ulver. Da mener vi at det lureste er å gå ned til null ulver. I ulvesonen er det ikke lenger sau på utmarksbeite og det er mange færre sauer generelt i sonen enn det det var før sonen ble innført. Det fører til at verdier og ressurser som kunne vært benyttet til matproduksjon blir stående ubrukt. Slik kan vi ikke ha det i noen deler av landet, sier Svelle.

– Hva med naturkrise og dyrearter som forsvinner i et tempo vi ikke tidligere har sett?

– Det er ikke redelig å blande ulven inn i diskusjonen om naturkrisa. Ulven er er ikke utrydningstrua. Det har fått feste seg som en etablert sannhet at ulven er trua i Norge, men i Russland er den ikke trua i det hele tatt. Å snakke om at ulven er utrydningstrua er bare tull. I store deler av 1900-tallet var ulven i praksis utrydda i Norge uten at det ble noen økosystemkollaps. Så kommer det noen og sier det er for mye hjort på Vestlandet og at den eneste løsningen er mer ulv i Norge. Men den beste løsningen er ikke ulv, det er mer forvaltning.

Den mye omtalte Elgå-ulven ble helt i begynnelsen av året hentet med helikopter i Koppang og deretter transportert med bil til Trøsken i Østfold.

– Er dere i Senterungdommen naturhatere?

– Nei. Det er slitsomt å bli kalt naturhater, når det vi fremmer er en jordnær, fornuftig og pragmatisk tilnærming til en del ting. Det blir som at det må være lov å være tilhenger av å drive med husdyr uten å være tilhenger av dyreplageri. Selv har jeg jobba på seter på sommeren, du står opp tidlig om morgenen og melker kyr, så har du hele fjellet for deg selv hele dagen før kyrne må melkes på kvelden. Du tar deg ikke en sånn jobb om du hater naturen, sier Svelle.

– Får dere gjennomslag for nullvisjon mot ulv?

– Hva man får gjennomslag for av politikk avhenger veldig av opptellingen etter valget. Om Senterpartiet blir stort, kan vi få gjennomslag for mer av vår politikk i regjering.