Klart for bjørnerettssak i Oslo tingrett

Etter at det har vært 13 ulike rettssaker om ulv siden 2017 og Høyesterett i mai avklarte en rekke spørsmål om soneforvaltning og bestandsmål for arten, er det nå klart for rettssak om en annen rovdyrart – bjørn.

Temaet er skadefelling av bjørn innenfor arealer som er beiteprioritert, og altså utenfor yngleområdet for bjørn i Trøndelag.

– Saken vil bli behandlet i Oslo tingrett onsdag 9. august. Det har vært viktig for departementet at saken behandles så raskt som mulig, fordi hensikten med skadefellingsvedtaket er å avverge ytterligere tap av husdyr i de beiteprioriterte områdene i Snåsa og Steinkjer, sier statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima- og miljødepartementet til Rovdyr.org.

Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad. Foto: Cecilie B. Stuedal

Departementet vil ikke godta Oslo tingretts midlertidige stans i skadefelling av bjørnebinna NT 125 og hennes to unger. Tingretten kom 27. juli med en såkalt midlertidig forføyning av skadefellingsvedtaket.

Det er organisasjonene Foreningen våre rovdyr og NOAH – for dyrs rettigheter som har stevnet staten og krevd midlertidig forføyning.

Dette bildet og bildet øverst i artikkelen viser bjørnebinna NT 125 med to unger i Snåsa 29. juni. Bildet er tatt med viltkamera og binnas identitet er verifisert identitet ved sporing og innsamling av DNA-prøve fra stedet. Foto: Skadefellingslaget i Snåsa kommune

Binna har over noen år oppholdt seg både utenfor og innenfor yngleområdet for bjørn i Trøndelag. I beiteprioritert område har binna forvoldt omfattende skade på sau, særlig i Roktdalen i Snåsa kommune.

Både i 2021 og 2022 ble det åpnet for skadefelling av binna. Da hadde hun ikke unger.

I fjor vedtok Mattilsynet at to beitelag i Snåsa og Steinkjer måtte hente sauene ned fra beite hvis ikke bjørneangrepene opphørte, noe som utløste heftige protester fra bondeorganisasjoner. To hannbjørner ble skutt i området på seinsommeren 2022.

I vinter tapte Foreningen våre rovdyr, NOAH – for dyrs rettigheter og WWF Verdens naturfond en sak hvor de krevdte uttaket av tre ulveflokker stanset. De tre organisasjonene tapte en lignende sak vinteren 2022.

Det var bare NOAH som hadde gått til sak mot staten da organisasjonen tapte i Høyesterett i mai i en sak som omhandlet gyldigheten av vedtaket om å skyte alle ulvene i Letjenna-reviret i Innlandet. Det såkalte Letjenna-vedtaket ble fattet av departementet i 2019.