Gaupejakt: Her er kvotevedtakene for 2022

Oppdatering 1. februar 2022: Klager på vedtak om gaupejakt er ferdig behandlet

Ut fra det som er fattet av vedtak hittil ligger alt til rette for ei nasjonal gaupejaktkvote på 74 gauper neste år. Av dette kan 30 være voksne hunndyr.

Det går fram av vedtak fra rovviltnemnder og Miljødirektoratet. Kvotene ennå ikke behandlet hos Klima- og miljødepartementet, og det kan skje endringer fram mot jaktstart.

Kvotejakt på gaupe starter 1. februar og varer til 31. mars. Vinteren 2021 var kvota på 83  dyr, mens 73 ble belastet kvota: 64 var skutt av jegere, sju ble påkjørt og to be felt på skadefelling. 

Grunnen til at den nasjonale kvota ikke ble fylt i vinter, var at jakta ble stanset i flere områder fordi hunndyrkvoten hadde blitt fylt opp, ifølge Miljødirektoratet.

Det nasjonale bestandsmålet for gaupe er på 65 årlige familiegrupper. Dette ble innfridd i 2021 for andre året på rad etter ikke å ha blitt nådd gjennom en årrekke. Siste overvåkningssesong endte med 67 familiegrupper. 

I de to nordligste regionene er det Miljødirektoratet som fatter vedtak for kommende vinters jakt. Bestandsmålet i begge de nordligste regionene er på 10 familiegrupper, og bestandsmål er ikke oppnådd i noen av dem.

Kvota i region 8 (Troms og Finnmark) er på tre gauper med ei hunndyrkvote på totalt to voksne hunndyr. Det er bare i gamle Troms fylke at det kan felles gaupe. I region 7 (Nordland) er kvota satt til totalt fire gauper med en hunndyrkvote på to voksne hunndyr.

Lengre sør, i region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) har nemnda myndighet. Bestandsmål er innfridd de siste tre årene med romslig margin. Kvota i region 6 er på 33 dyr, og hunndyrkvota er på 15 dyr.

I rovviltregionene 5 (Hedmark) og 4 (Oslo, Akershus og Østfold) åpnes det ikke for kvotejakt på gaupe. Sist gang det var gaupejakt i region 5 var i 2012. Forrige gang det var kvote i region 4 var i 2016. Den ene gaupa på kvota ble påkjørt, og det ble følgelig ingen jakt det året i region 4. Grunnen til at det ikke har vært jakt i disse to regionene, er at bestandsmålene ikke er blitt innfridd.

  • Mer detaljert info om vurderingene fra regionene 5 og 4 finner du her.

I region 3 (Oppland) er gaupekvota satt til ti dyr med ei hunndyrkvote på fire dyr.

I region 2 (de tidligere fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder) er det satt ei kvote på 24 gauper, hvorav maksimalt 7 kan være voksne hunner eldre enn ett år.

Det er fylkene Vestland og Rogaland og tidligere Vest-Agder som utgjør rovviltregion 1. Her er det som vanlig kvotefri jakt, siden det ikke er noe bestandsmål for verken gaupa eller andre rovviltarter i regionen. 

Bildet av gaupe øverst i artikkelen er tatt av Vidar Helgesen / Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åmot og Elverum.