2023: Årsmøte i FNR Vestfold lokallag onsdag 29. mars

Vestfold lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk inviterer til årsmøte onsdag 29. mars 2023 kl 18.00, Gavelstad Gjestegård i Lardal.

Foredrag ved:

  • Kåre Pettersen, leder i rovviltnemnda i region 2, om arbeidet i rovviltnemnda og rapport fra årets gaupejakt
  • Neri Horntvedt Thorsen, Norsk institutt for naturforskning, om gaupe og merkeprosjektet
  • Arve Sætra, styreleder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, orienterer om arbeidet i FNR

Ta med venner og bekjente. Alle er velkommen. 

For servering betales 100,- ved inngang. Medlemskap kan tegnes på møtet.

FNR Vestfold lokallag v/ styret

Kontakt: Leder Frode Bergan tlf. 905 81 517