2023: Åpent møte i FNR Østfold lokallag 21. mars

Østfold lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk inviterer til åpent møte tirsdag 21. mars 2023
kl. 18.00, Bøndernes hus i Degernes.

Tema: Ulvesona – forvaltningssone eller reservat?

Lisensfelling i ulvesona har blitt en kamp mellom jus og politikk. Knapt en ulv felles uten omkamp i rettssalen. Neste runde skjer i Høyesterett i april i år. Hva står på spill, og kan vi forvente en endelig avklaring? Også i andre europeiske land vokser kravet om økt ulvejakt.

Innledere:

  • Knut Arne Gjems, leder i NJFF
  • Espen Andreas Volden, advokat i Advokatfirmaet Lund & Co, som representerer Utmarkskommunenes sammenslutning
  • Arve Sætra, styreleder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Knut Arne Gjems, Arve Sætra og Espen Andreas Volden. Foto: NJFF og FNR

Møtet er åpent for alle interesserte.

Servering.

Kontakt FNR Østfold lokallag: Kai Vidar Nikolaysen tlf. 480 54 438