Møtte Rotevatn i Troms: Betryggende at bestandsmål ikke skal nås i beiteprioritert område

Onsdag møtte representanter for beitebrukere, lokalpolitikk og forvaltning klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i Målselv for å diskutere bjørnesituasjonen som har vært i Indre Troms i sommer.

Blant dem som deltok under møtet var Terje Paulsen, som sammen med kona Trude Lund holder rundt 130 vinterfôra sauer i Salangen. Han har mistet seks voksne dyr på beite, den siste natt til lørdag 26. juni. Det er også tre andre besetninger i kommunen som er rammet av bjørneangrep.

– Jeg registrerte med tilfredshet at Rotevatn sa under møtet at bestandsmålet for bjørn i Troms ikke skal oppnås andre steder enn innenfor bjørneområdet, sier Paulsen til Rovdyr.org.

Gjeldende plan for rovviltregion 8, Troms og Finnmark, legger til grunn at det skal være én årlig yngling av bjørn i det bjørneprioriterte området inn mot svenskegrensa i Troms.

Det skraverte området viser bjørnearealene i Troms. Kart Miljødirektoratet

Det er hittil i sommer felt tre bjørner i kommunene Bardu og Salangen. Siden starten av juni har forvaltningen kunnet dokumentere 42 skader på sau i kommunene Bardu, Salangen og Lavangen. Like før helga opplyste Miljødirektoratet at det enn så lenge ikke er aktuelt med flere skadefellingsløyver, selv om det er kjent at det finnes flere bjørner i beiteprioritert område, ifølge NRK.

Paulsen har ingen forventninger til at direktoratet skal snu med det første.

– Men jeg håper så klart på en revurdering om det kommer nye angrep. Jeg velger å tro på at forvaltningen legger til grunn den kunnskapen som tross alt finnes om innvandring av bjørn fra Sverige. Dette er en situasjon som er kommet ut av kontroll, sier han.

– Jeg håper også at forvaltningen tar inn over seg at du ikke samtidig kan tillate at binner med unger kan etablere seg i beiteprioriterte områder, sier Paulsen. 

Terje Paulsen og Trude Lund holder rundt 130 vinterfôra sauer i Salangen. Foto: Privat

Han har også tidligere i sommer snakket med landbruksminister Olaug Bollestad (KrF), som har understreket av landbruksfaglige vurderinger skal veie tyngre enn tidligere når det skal utarbeides en ny forvaltningsplan for bjørn i region 8.

– Vi som er sauebønder har ikke egentlig lyst til å kunne så mye om bjørn. Vi vil konsentrere oss om sauehold. Men vi stiller spørsmål ved forvaltningen i Norge når bestanden er så stor i nabolandene. Hvorfor skal vi måtte plages med bjørn i beiteområdene når svenskene driver med nedskyting av bestanden rett på andre siden av grensa?

– Er det noe vi i Troms er gode på, så er det beitebruk. Men presset på saueholdet er så stort at folk ikke gidder mer til slutt. Så kommer dette med bjørnen og skrur skruen om enda en omdreining. Det er ekstremt, sier han.

Rovdyr.org har spurt Rotevatn om han vil kommentere temaer knyttet til møtet, men det har han takket nei til.

Jan Ottar Østring. Foto: Norsk Sau og Geit

Jan Ottar Østring, leder i Troms Sau og Geit, er fornøyd med hvordan tonen var under møtet og sier han opplevde statsråd Rotevatn som ryddig.

– Jeg er lettet over det han sa om at bestandsmålene skal nås i rovdyrpriotiterte områder, ikke bare her i Troms, men i hele landet. Regjeringen og forvaltningen må rydde opp i denne situasjonen og unngå denne tunge belastningen på beitebrukerne, sier Østring til Rovdyr.org.

Også signaler om at departementet vil ta grep for å lage konkrete planer om hvordan skadefelling skal kunne løses mer effektivt var positivt, mener Østring.

– Troms fylke er hardest rammet i landet når det gjelder nedleggelse av gårdsbruk. Det skyldes ikke bare rovdyr, men tap til fredet rovvilt er en viktig faktor, sier han.

Sveinung Rotevatn møtte beitebrukere, forvaltning og lokalpolitikere i Øverbygd i Målselv i Troms onsdag. Foto her og øverst i artikkelen: Klima- og miljødepartementet

Leder i Troms Bondelag, Tone Rubach, oppsummerer møtet på følgende måte i en artikkel på Bondelagets egen nettside.

– Vi tok blant annet opp behovet for en beredskapsplan med tanke på håndtering av rovdyrangrep. Dette fikk vi tydelig tilbakemelding på at de skulle ta tak i, sier Rubach.

Hun fremmet dessuten et budskap om at når neste angrep skjer, så må fellingstillatelse være klar. 

– Vi aksepterer ikke at det skal brukes mange dager på å saksbehandle dyr som gjør og utgjør et skadepotensial i beiteprioritert sone, sier Rubach.

Også hun har vært opptatt av soneforvaltning og spørsmålet om hvor bestandsmål skal nås. 

– Her var han veldig tydelig på at de skulle nås i sonen, avslutter Rubach.