Kvotejakt gaupe 2024: Slik har det gått hittil

Etter at kvotejakta på gaupe begynte torsdag 1. februar og fram til klokka 13 søndag er det felt minst 21 gauper. Ni av disse er voksne hunndyr. 

Ved jaktstart var samlet kvote for de regionene hvor det er åpnet for jakt på til sammen 60 gauper, hvorav inntil 27 hunndyr.

Fem av landets åtte rovviltregioner har åpnet for kvotejakt på gaupe i 2024. I tillegg er det kvotefri jakt i region 1 Vestlandet.

Region 2: Telemark, Vestfold, Buskerud og Aust-Agder

  • 1. februar: Hunndyr på 16 kilo i Ringerike kommune, alder ukjent
  • 1. februar: Hunndyr på 15,5 kilo i Sigdal kommune, vurdert til 1,5 år
  • 1. februar: Hanndyr på 21,5 kilo i Seljord kommune, ukjent alder
  • 1. februar: Hunndyr på 15 kilo i Hjartdal kommune, ukjent alder
  • 2. februar: Hanndyr på 20 kilo i Nore og Uvdal kommune, ukjent alder
  • 2. februar: Hanndyr på 19 kilo i Notodden kommune, ukjent alder
  • 3. februar: Hunndyr på 14 kilo i Hol kommune, ukjent alder
  • 3. februar: Hanndyr på 18 kilo i Sigdal kommune, ukjent alder

(Kilde: Rovbase.no)

Region 3: Oppland

  • 1. februar: Hunndyr på 14 kilo i Gausdal kommune, vurdert til 1,5 år
  • 1. februar: Hanndyr på 22 kilo i Sør-Aurdal kommune, vurdert til 3 år

(Kilde: Rovbase.no)

Statsforvalteren i Innlandet melder dessuten om at det er felt ei hunngaupe i Vågå kommune lørdag. Søndag er det felt i hanngaupe i Sør-Aurdal innenfor forvaltningsområdet for gaupe i regionen. Kvota i forvaltningsområdet er dermed avsluttet.

Region 5: Hedmark

I Hedmark er det felt til sammen fire gauper, som alle ble skutt 1. februar. I kommunene Nord-Odal og Elverum er det felt hunngauper og i Rendalen og Stange er det snakk om hanngauper. Siden hunndyrkvota på to dyr er felt, er jakta stanset i regionen, opplyser Statsforvalteren i Innlandet til Rovdyr.org.

Region 6: Trøndelag og Møre og Romsdal

I Trøndelag er det felt hanngauper i Rennebu og Lierne kommuner og et voksent hunndyr i Snåsa kommune, får Rovdyr.org opplyst hos Statsforvalteren i Trøndelag. 

Søndag meldte Statsforvalteren i Møre og Romsdal at det er skutt ei gaupe i jaktområdet som omfatter Tingvoll kommune og deler av Sunndal kommune. Dette var et hanndyr.

Region 8: Troms og Finnmark

Hos Statens naturoppsyn får Rovdyr.org opplyst at det er felt ett hunndyr som er en årsunge 1. februar i Nordreisa kommune. Denne trekkes ikke fra hunndyrkvota, siden den ikke er et voksent dyr.

Bildet øverst i artikkelen viser gaupa kom ble felt i Hol kommune i Buskerud lørdag. Foto: Privat