Her er regjeringens fire alternativer for jerv

Når skal lisensfellingsperioden for jerv begynne? Det er tema i en sak som regjeringen har sendt ut på høring.

Den nåværende bestemmelsen for lisensfellingsperioden for jerv er at den varer fra og med 10. september til og med 15. februar.

Regjeringen sender i forrige uke ut fire forslag til endringer i lisensfellingsperioden for jerv på høring. Formålet er å gjøre lisensfellingen mer effektiv, noe som er et uttalt mål i regjeringens tiltredelseserklæring, også kjent som Hurdalsplattformen.

– Lisensfelling av jerv er det viktigste virkemidlet for å forvalte bestanden av jerv i Norge i samsvar med Stortingets fastsatte bestandsmål. I en relativt lang periode har antall årlige ynglinger ligget over bestandsmålet som er satt til 39 årlige ynglinger. Det er derfor behov for å se på mulige tiltak for å effektivisere lisensfellingen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Espen Barth Eide (Ap) er klima- og miljøminister. Foto: Martin Lerberg Fossum/Klima- og miljødepartementet

Regjeringen vil høre på fire ulike alternativer:

  • Lisensfellingsperiode for jerv blir som i dag i perioden fra 10. september til og med 15. februar.
  • Lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august – 15. februar i hele landet.
  • Lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august – 15. februar i områder der det er åpnet for villreinjakt.
  • Lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august – 15. februar i utvalgte områder der det er åpnet for villreinjakt, som en prøveordning i en treårsperiode.

Regjeringen tar sikte på en endelig avgjørelse og eventuell ikrafttredelse innen 20. august 2022, slik at eventuelle endringer kan gjøres gjeldende fra førstkommende lisensfellingsperiode. Høringsfristen er 29. juli 2022.

– Lisensfellingen av jerv har blitt mer effektiv, men vi mener det er potensiale for å kunne ta ut flere dyr gjennom ordinær lisensfelling enn det som gjøres i dag. Regjeringen ønsker derfor å se på muligheten for å gjøre endringer i lisensfellingsperioden slik at den sammenfaller med starten for villreinjakten, som er 20. august, sier Eide i pressemeldingen.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk vedtok følgende formulering på landsmøtet i begynnelsen av juni:

Regjeringen Støre vil effektivisere lisensfelling av jerv. Jerven har i mange år ligget over bestandsmål. Under reinsjakta er det mange jegere i fjellet som kan bidra til effektivisering av bestandsreguleringen av jerv. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk krever at lisensfellingsperioden for jerv begynner 20. august, samtidig som jaktperioden for villrein.

Bildet av jerv øverst i artikkelen er tatt av Vidar Helgesen og benyttes med tillatelse fra fotografen.