Et 20-talls lam tatt av ulv i Ringsaker

Rundt 20 lam er dokumentert tatt av ulv i Ringsaker kommune i Innlandet. Ulven har revet husdyr i et område nord for Brumunddal over en periode som kan ha vart i tre-fire døgn, opplyser leder for det kommunale skadefellingslaget i Ringsaker kommune, Olaf Tørudbakken, til Rovdyr.org.

– Det kan absolutt være grunn til å tro at det er mer omfattende skader enn hva vi hittil har påvist. Dessuten er det nesten 35.000 sau og lam på beite på Hedmarksvidda nå, så det er fare for at det blir verre framover, sier Tørudbakken.

I Miljødirektoratets oversiktsverktøy Rovbase.no er det registrert 14 sauer tatt av ulv vest før Endeløsmyrene i Ringsaker. Alle disse dyra ble dokumentert tirsdag.

På kvelden 14. juni ble en ulv fanget opp på viltkamera i Hamar kommune. Da åpnet Statsforvalteren i Innlandet for at en ulv kunne felles på Hedmarksvidda, i kommunene Løten, Elverum, Hamar, Åmot og Ringsaker øst for E6, nord for Fylkesvei 25 og vest for Riksvei 3. Skadefellingsløyvet går enn så lenge fram til 28. juni klokka 12. 

– Det er grunn til å anta ulven her er den samme ulven som ble fotografert i Hamar, sier Tørudbakken.

Lammene er flådd for å stadfeste om skadene den har fått er forårsaket at ulv. Foto: Olaf Tørudbakken

Skadefellingslederen har fått signaler om at det etter hvert kan være aktuelt å utvide fellingsområdet. Det er dessuten åpnet for å bruke løs, på drevet halsende hund for å felle ulven. 

– Vi har tilgang på gode hunder, men trenger ferske observasjoner, bilder eller spor for at de skal kunne fungere, sier skadefellingslederen.

Han sier videre at ulven de siste døgnene etter alt å dømme har operert i en ganske begrenset område.

– Vi skal skal prøve å lokalisere ulven i natt. Om det skal lykkes, er vi avhengige av en god del flaks, men noe må vi prøve på om ikke skadene skal bli enda verre, sier Tørudbakken.