Øker Kynna-kvote til 11 ulver, én ulv felt torsdag

Den tiende ulven på kvota i Kynnareviret i Åsnes kommune i Innlandet ble felt rundt klokken 13 torsdag.

Oppdatering 7/1, klokka 20.50: Statsforvalteren har utvidet kvota fra 10 til 11 dyr, og gjenstående kvote er dermed 1 dyr.

Talsperson for jaktlaget i Kynna, Kristian Noer, opplyser til Rovdyr.org at fellingslaget nå jobber med videre sporing etter det som kan antas å være ytterligere ulver med tilhørighet til Kynnaflokken.

Det er Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) som har myndighet til å utvide kvota. Det var rovviltnemndene har fattet vedtak som har til hensikt å tømme Kynnareviret helt, men kvota fastsettes etter hvert som det kan stadfestes et sikkert antall dyr i reviret.

13 til sammen

Ståle Sørensen hos Statsforvalteren i Innlandet opplyser torsdag ved 14.30-tida at det ikke ennå er kommet inn informasjon som tilsier at kvota kan økes i Kynna.

Det er felt til sammen 13 ulver under lisensfellingen innenfor ulvesonen siden nyttår, da jakta kunne begynne. Det er også felt tre ulver i Aurskogreviret i Viken.

Kvota i Kynna var først på åtte individer, men ble utvidet til ti like samme dag som felling kunne begynne. I Aurskog er kvota oppjustert to ganger og er nå på fem ulver.

Fem ble til to

Klima- og miljødepartementet ga like før jul klarsignal til at alle ulvene i revirene Kynna og Aurskog kan felles.

I fjor høst vedtok rovviltnemndene i Hedmark (rovviltregion 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (rovviltregion 4) at fem flokker innenfor ulvesonen skulle kunne skytes, men departementet ville ikke tillate jakt i flokkene Hernes, Rømskog og Hornmoen.

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt i Kynna torsdag. Foto: Privat