Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk ønsker velkommen til ny nettside

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har fått ny nettside – det er gått 20 år siden forrige gang. 

– Målet er å lage mer egen journalistikk og å utvikle en faktabasert portal, som kan være til nytte for forvaltning, politikere, bønder, jegere og ellers andre som er interessert. Kunnskapsformidling er det viktigste stikkordet, sier Nils Solberg, styreleder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Den nye siden vil bli utviklet fortløpende. Tidligere journalist i avisa Nationen Svein Egil Hatlevik er engasjert i en deltidsstilling for å produsere innhold. Mer enn 50 utgaver av bladet “Rovdyr”, som Folkeaksjonen har utgitt siden 2003, er en del av arkivet.

– Da vi foreslo på et landsmøte for 20 år siden at Folkeaksjonen skulle ha en nettside, var det noen som mente det var bare tull. I årene som har gått har det blitt en ny verden. Det vi gjorde den gangen var riktig og samlende. Kunnskap er viktig, og siden da er det ingen som har kunnet ta oss på én eneste faktafeil, sier Solberg.

Ikke kommentarfelt

Medieovervåking har gjennom mange år vært en sentral del av nettsiden til Folkeaksjonen. Men også her har tidene forandret seg. Der hvor det meste av nyheter tidligere lå åpent tilgjengelig, er det meste i dag forbeholdt abonnenter. Derfor har Folkeaksjonen avgjort at det ikke er regningssvarende å starte opp igjen noen nyhetsstrøm som tilsvarer den gamle. 

Den nye nettsiden til Folkeaksjonen vil heller ikke ha noe kommentarfelt.

– Nei, når du ser hvor useriøse kommentarfeltene på Facebook blir, spesielt på fredags- og lørdagskvelder, så er det opplagt at dette er noe folk får gjøre andre steder, sier Solberg.

– Send gjerne beskjed til oss som driver nettsiden. Dette er et prøveprosjekt, og vi vet vi kommer til å få mye kritikk. Den skal vi lytte til og sortere det viktige fra det uviktige, sier han.

Mer enn 20 år

I løpet av de drøyt 20 årene som Folkeaksjonen har eksistert, er det blitt flere rovdyr i Norge, og dyr på utmarksbeite langs store deler av landet langs svenskegrensa er blitt avviklet som driftsform. 

– Rovviltpolitikken er blitt en stein i skoen for politikerne, se på Solberg-regjeringen som har tapt tre runder i Stortinget. Men hva hadde situasjonen vært uten Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk? Jo, den ville vært den samme som i Sverige, der rovviltpolitikken er i fullt driv, blant annet på grunn av en regjering som ikke fungerer – det ser vi også under koronaen. Sånn sett er situasjonen bedre i Norge per innbygger, både når det gjelder rovdyr, jakt og beitedyr, sier Solberg.

– Har du en hilsen til dem som skal bruke den nye nettsiden?

– Jeg håper at vi fortsatt kan være til både glede og nytte, og ikke minst til irritasjon for de falske naturvernerne – for det er vi som er de ekte.