20 år med ulv som nabo

Trond Burud har sporet og fotografert ulv på Finnskogen i årevis. Det er det blitt bok av.

En gang, i den tid da korona fortsatt var en øl eller jordbærsort eller noe annet som ikke er så skummelt, holdt Trond Burud foredrag om ulvene i Kynnareviret for en fullstappa sal i grendehuset på Risberget i Finnskogen. Burud hadde planer om flere foredrag utover våren, men i et nedstengt samfunn ble det tid til å skrive bok i stedet. Boka, «Kynnareviret – Historien om et ulvrevir», ble utsolgt på få dager, og nytt opplag ble trykket raskt. 

– Jeg hadde ikke trodd det skulle gå så fort, sier en godt fornøyd Burud.

– Hvordan har reaksjonene vært?  

– Jeg har fått høre blant annet at boka er både balansert og veldokumentert, tatt i betraktning at den er skrevet av en uttalt ulvemotstander, og det er litt artig. Forkjemperne hadde nok ventet seg noe verre. 

Den erfaringsbaserte kunnskapen

Burud har bodd i Risberget siden 1995 og hatt ulv som nabo i rundt 20 år. Det er sporing av ulv i Kynnareviret gjennom hele denne perioden som danner grunnlaget for boka. Der hvor de mange andre bøker om ulv er illustrert med innkjøpte fotografier av ulver fra dyreparker, er det vesentligste av bilder i Buruds bok tatt av forfatteren selv.

Ett av de mange fotografiene Trond Burud har tatt av ulv. Denne ulven er fra Kynnareviret. Foto: Trond Burud 

– Jeg har vært i en pågående læreprosess siden tidlig på 2000-tallet. Den gangen kunne jeg ikke noe mer om ulven enn de fleste. Boka er også en innsats for å feste til papir noe av den erfaringsbaserte kunnskapen vi i skogen bygger opp. Det er mange som har googlet seg til en slags ekspertise på ulven, og når det vi som ferdes ute i skogen ser at ulven oppfører seg annerledes enn hva som kan leses i rapporter, blir ikke det trodd. Da er det bra å kunne spre litt av det jeg har observert, sier Burud.

 Buruds oversikt over ulven i Kynna ble til slutt så god at dyrevernorganisasjonen NOAH politianmeldte ham for å være for tett på. 

– Politiet fant, som jeg har skjønt hele tida, ingenting ulovlig. Men saken er ikke helt avsluttet og kan åpnes igjen, og det irriterer meg noe jævlig, sier Burud.

Mer enn 100 slike glass gikk med i fjor til innsamlede møkkprøver fra ulv. Prøvende sendes til forskere, som bruker dem til å holde oversikt over ulvebestanden. Foto: Trond Burud

Han har måttet betale flere tusen kroner for å kunne lese dokumentene som beskriver hva han er anklaget for.

– Politikontorene var stengt på grunn av koronaen, så jeg engasjerte en advokat som aller nådigst fikk tilsendt dokumentasjonen. De som har anmeldt meg får jo all dokumentasjon tilsendt automatisk, så dette var tullete greier, sier Burud.

– Anmeldelsen kom på bakgrunn av av uttalelser på Facebook. Ofte har jeg lagt ut ting for å irritere, erte eller provosere, og så blir kommentarer tatt ut av sammenheng. Sånn går det når man tror for godt om folk. Det er dumt at det skal være slik.

Nærkontakt med dyra

I boka kan leseren finne bilder av ulvemøkk med én meter lang bendelorm, bilder av streifdyr på vei gjennom andre ulvers revirer og slåsskamper mellom ulver.

    – Hva ved ulven har overrasket deg mest gjennom disse 20 årene?

– Jeg har jo vært i situasjoner hvor ulvene sitter og glaner på meg på en åtte-ti meters hold. Det er helt i strid med hva man blir opplært til å tro. Og da ulven kom og tok sau hos meg i 2002, var det en overraskelse med all overskuddsdrepinga. Men det er jo godt kjent og etablert i ettertid.

Ulvemøkk kjennetegnes ved en ufyselig lukt og pelsdotter fra elg. Foto: Trond Burud  

    – Nå som folk skal få lov å møtes igjen – kan vi regne med at det blir flere foredrag rundt omkring?   

– Jeg er ikke den som lar sjansen gå fra meg til å snakke litt om og vise bilder fra Finnskogen, så det er definitivt planen.