Flertall for å sette ut ulv i Colorado etter folkeavstemning

I skyggen av presidentvalget hvor Joe Biden slo Donald Trump har det vært folkeavstemning i delstaten Colorado om det såkalte Proposition 114.

Søndag kveld norsk tid gjenstår det å telle ni prosent av rundt tre millioner stemmer, og 50,6 prosent har stemt for at myndighetene skal gjennomføre et prosjekt hvor ulver skal settes ut i delstaten innen utgangen av 2023.  

Hos organisasjonen Coloradans Protecting Wildlife, som er motstandere av at ulv skal settes ut, får Rovdyr.org opplyst at det endelige resultatet av avstemningen kan ventes i løpet av uka, men at det søndag er en ledelse på 39 000 stemmer i favør av utsetting, og at det er trygt å fastslå at Proposition 144 får flertall.

– Coloradans Protecting Wildlife må anerkjenne at forslaget sannsynligvis vil bli vedtatt. Tellemannskapene fortsetter sitt arbeid, og vi ser frem til å se hva slags marginer som gjelder etter at alle stemmer er talt opp, skriver Patrick Pratt, kampanje-nestleder i Coloradans Protecting Wildlife i en epost til Rovdyr.org søndag kveld. 

Patrick Pratt. Foto: Pac/West Communications

Delt på midten

Coloradans Protecting Wildlife er en allianse av næringsorganisasjoner innenfor både landbruk og næringsdrift generelt.

– Vi har ikke utelukket noen mulige utfall, og vil avgjøre hva vi som blir neste steg for oss etter at alle stemmer er talt. Vi står fast i vår tro på at utsetting av ulv i Colorado er dårlig politikk, og ikke noe som burde vært gjenstand for en folkeavstemning. Selv om avstemningen ikke gikk som vi hadde håpet, retter vi blikket vi fremover for å fortsette å utdanne Colorados innbyggere om viktigheten av denne saken. Valgresultatet så langt viser også at nesten halvparten av stemmegiverne i Colorado er enige med oss, skriver han videre. 

Pratt skriver han derfor håper at lovgivere og viltmyndigheter innser at videre steg i prosessen må tas på en balansert og ansvarlig måte.

Mister føderalt vern

Det er ikke mange ukene siden det føderale viltforvaltningsorganet United States Fish and Wildlife Service kunngjorde at de skal fjerne gråulven fra lista over arter som er spesielt vernet i USA. Endringen iverksettes 4. januar.

Det anslås at det finnes mellom 6000 og 7000 ulver i USA sør for Canada. I tillegg er det anslagsvis mellom 7000 og 11 000 ulver i Alaska.

– Det innebærer at ulvebestanden i USA er kommet opp på et nivå hvor føderal beskyttelse ikke lenger er nødvendig. Dermed vi forvaltning av ulven være et ansvar for de ulike delstatene og ikke et nasjonalt spørsmål. Samtidig som dette fjerner én hindring for tilhengerne av å sette ut ulv i Colorado, åpner det også for mer helhetlige forvaltningsmodeller, skriver Pratt.

Ulver jager en elk i Yellowstone på dette bildet fra 2007. Foto: Doug Smith

Proposition 114 krever at viltmyndigheter på delstatsnivå må utarbeide en plan for å sette ut ulver og igangsette arbeidet innen utgangen av 2023. Ulvene skal ventelig settes ut vest for det nordamerikanske vannskillet, som strekker seg gjennom vestlige deler av Colorado. Myndighetene har ansvar for å finne et egnet sted for å sette ut ulvene.

– Fram til planen er ferdig, er det vanskelig å si noe om hvor ulvene skal settes ut. Men vi vet at ulver er svært motstandsdyktige og reproduserer fort. Vi frykter at de vil spre seg raskt til andre områder uansett hvor de blir satt ut, skriver Pratt.

Høyt til fjells

Det bor drøyt fem millioner mennesker i Colorado, og delstaten er den 8. største i USA i utstrekning. Colorado er også den eneste delstaten som i sin helhet ligger mer enn 1000 meter over havet. 

Hva sier resultatene om geografisk fordeling i stemmegivningen? Er det store forskjeller mellom by og land?

– Vi har aldri sett på denne saken langs geografiske skillelinjer. Det er en avstemning hvor hele delstaten deltar og som også får følger over hele delstaten. Likevel ser vi dessverre at ønskene til stemmegivere i Front Range, altså urbane områder, kommer til å diktere hverdagen for dem som bor i West Slope, altså rurale strøk, skriver Pratt, som presiserer at det også er en rekke unntak fra skillet mellom by og land i valgresultatet. 

Ville Coloradans Protecting Wildlife ha vært mer positivt innstilt til en politikk som lar ulvene vandre inn fra andre delstater uten at mennesker setter dyra ut aktivt?

– Colorado grenser til Wyoming, som allerede har en etablert ulvepopulasjon. Da ulver ble satt ut i nasjonalparken Yellowstone National Park, begynte de ganske raskt å vandre inn hit. Yellowstone administreres av føderale myndigheter, og ligger i deler av Idaho, Montana og Wyoming. Fordi ulver allerede migrerer inn i Colorado, mener vi at det er bedre at denne prosessen burde få fortsette uforstyrret uten at mennesker skal tvinge ulvene inn i delstaten. Hvis ulvene hører hjemme her, så kommer de hit på egen hånd – det skjer jo allerede. Det er ikke behov for mer menneskelig inngripen.

Husdyreiere som får dyr skadd av elk, også kjent som wapiti, kan få erstatning av myndighetene i Colorado. Foto: Mongo (CC BY-SA 3.0)

Mange rovviltarter

Colorado har allerede bestander av en rekke andre rovviltarter: Gaupe, rødgaupe, jaguar, puma, coyote, rev og bjørn. Rancheiere i Colorado kan få erstatning for husdyr som drepes av wapiti, hjort, bjørn, fjelløve, elg, gaffelbukk eller tykkhornsau, opplyser Pratt. 

I årene fra 2015 til 2019 betalte delstatsmyndigheter i Colorado ut i gjennomsnitt 736 396 dollar, tilsvarende rundt 6,7 millioner norske kroner med dagens kurs, ifølge Pratt. 

– Ulver kommer til å øke antall tamdyr som blir drept av vilt. Dermed vil delstatens utgifter til erstatningen også øke, skriver Pratt.

Trolig yngling i 2020

Det finnes ingen eksakt oversikt over hvor mange ulver som de siste årene har vandret inn fra nabodelstater. 

– Viltforvaltningen baserer seg på ovservasjoner fra folk i de berørte områdene. Forvaltningsmyndigheten Colorado Park and Wildlife har kunnet bekrefte ulver med fast tilhold i Colorado de siste 10 årene, inkludert en flokk bestående av seks dyr som trolig har ynglet i delstaten våren 2020. Det er også bekreftet en enslig ulv i Colorado i år, skriver Pratt.

Det er ennå ikke avgjort om ulvene som skal settes ut også skal kunne forvaltes gjennom jakt.

– Dette er nok et spørsmål som må avgjøres i planen som skal utarbeides av Colorado Parks and Wildlife. Andre delstater nær oss, som Wyoming og Montana, har egne forvaltningsplaner som åpner for at ulver kan tas ut både av vanlige borgere og ansatte i forvaltningen. Tida vil vise om dødbringende kontrollmetoder blir tillatt i Colorado og hvem som skal tillates å hjelpe til med å kontrollere ulvebestanden, skiver Pratt.

Bildet øverst i artikkelen viser en ulv fotografert i nasjonalparken i Yellowstone i 2011. Foto: Mike Cline