Alle ulvene analysert etter lisensfelling i ulvesonen tilhørte riktig revir

Det har vært diskusjoner om risikoen for å felle feil ulver årets lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. DNA-analyser viser at alle de 14 felte ulvene som hittil er analysert har tilhørt enten Kynna- eller Aurskogflokken.

Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata, opplyser at det ikke er felt dyr som tilhører andre revirer enn Kynna og Aurskog under årets lisensjakt innenfor ulvesonen.

– Alle de dyrene som er felt under årets lisensjakt, hører til i de revirene de skal, sier Flagstad til Rovdyr.org.

DNA-analyser fra de felte ulvene viser at det er lederparet og ni årsvalper i Kynna som er skutt. Alle endte sine dager i Åsnes kommune i Innlandet fylke. Seks av dyra var allerede kjent for forvaltningen fra før, og i tillegg er det felt tre årsvalper som det ikke tidligere er innhentet DNA fra.

I Aurskog-reviret er det felt fire ulver. Av dem er tre hittil DNA-analysert. Det er snakk om lederparet og én årsvalp, som alle er felt i Aurskog-Høland kommune i Viken fylke.

– Vi ser at det er kommet inn ei ny ledertispe fra i fjor, og det stemmer med det vi har antatt fra tidligere. I tillegg har vi fått inn materiale som stammer fra en ikke hittil kjent årsvalp i dette reviret.

Det ble tirsdag felt én ulv i Aurskog-reviret, ei tispe straks over 20 kilo. Flagstad har ikke ennå rukket å analysere hvorvidt denne er den samme som han har kunnet dokumentere på grunnlag av en ekskrementprøve.

Robert Huldt, rovdyrtalsmann i Miljøpartiet De Grønnes lokallag i Elverum/Solør, har i en kronikk i avisa Nationen vært blant dem som har advart mot risikoen for å felle ulver som ikke tilhører de revirene som er vedtatt tømt. Ifølge Huldt kan det finnes en enslig revirmarkerende ulv i området som er avsatt til ulvefelling i Kynna.

«Det beste i denne saken vil derfor være å stanse jakta umiddelbart, for å kvalitetssikre og på den måten hindre at feil dyr blir skutt!», skriver Huldt i kronikken.

Klima- og miljødepartementet ga like før jul klarsignal til at alle ulvene i revirene Kynna og Aurskog kan felles.

I fjor høst vedtok rovviltnemndene i Hedmark (rovviltregion 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (rovviltregion 4) at fem flokker innenfor ulvesonen skulle kunne skytes, men departementet ville ikke tillate jakt i flokkene Hernes, Rømskog og Hornmoen.

Bildet øverst i artikkelen viser en ulv felt i Aurskog-Høland i Viken fylke 1. januar. Foto: Svein Egil Hatlevik