Ulven «Lucky» endte livet i havkanten

Etter at det først ble gitt skadefellingsløyve på en ulv i Naustdal kommune i Vestland etter skader på åtte sau og lam 7. juli 2018, har ulven «Lucky» levd et utrygt liv – den har unnsluppet felling i to og et halvt år, og nettopp derav tilnavnet «Lucky».

Ulven registrert ved hjelp av DNA av svenske myndigheter første gang høsten 2017 i reviret Kesberget nordvest for Ørebro. Fredag ved 15.30-tida ble ulven felt i Hyllestad kommune i Ytre Sogn i Vestland fylke.

– Dette er nok første gangen jeg har vært med på å skyte en ulv som har vasset i saltvann mens vi har hengt etter den, sier Lars Gangås, fellingsleder i Statens naturoppsyn (SNO) til Rovdyr.org.

Tirsdag vedtok Miljødirektoratet at det skulle iverksettes et ekstraordinært fellingsforsøk på ulven. Dermed møtte SNO opp med mannskap, helikopter og hunder for å bistå lokalt skadefellingspersonell denne uka.

Statsforvalteren i Vestland (tidligere Fylkesmannen) har til sammen erstattet i underkant av 500 sau og lam som drept av ulv i fylket i etterkant av dei tre siste beitesesongene, som alle med stor sannsynlighet er tatt av den revirmarkerende ulven, skrev Miljødirektoratet i en pressemelding tirsdag.

Ulven «Lucky» ble fanget opp av ett av SNO sine viltkameraer i september. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Gangås forteller at ulven ble skutt fra bakken, selv om helikopter har vært benyttet under fellingen, og at det har vært vanskelige sporingsforhold. Ulven ble felt så å si fjæra, på ei halvøy vest for Eide i Hyllestad kommune.

Ganske liten ulv

Rovdyr.org har tidligere omtalt at det har vært utfordrende å spore opp ulven. På grunn av mye hjort i området har det vært vanskelig å skille ulvespor fra hjortespor. Temperaturen var nede i 15 minusgrader fredag.

– Mesteparten av hjorten er der hvor det er mindre snø, og da ulven følger etter. Det har også vært vanskelig på grunn av snøens konsistens; snøen faller ned i sporene igjen så fort man løfter beina, sier Gangås.

Ulven veide 42,5 kilo og var egentlig ganske liten og lett til å være en ulv på fire-fem år, mener fellingslederen.

– Tar du helga nå, eller?

– Nei, nå skal jeg videre på et oppdrag hvor det skal felles jerv.

Fellingsleder i Sunnfjord Stein Mortensbakke har vært involvert i forsøkene på å få skutt ulven siden 2018. Det er med blandede følelser at han kan konstatere at dyret er felt.

– Ulven er jo ett av de flotteste dyra som er. Gjennom den tida jeg har vært med på dette, har jeg fått sett sansene og styrken til dette dyret. Spesielt fascinerende er hvordan den kan lukte menneskespor på lang avstand, sier Mortensbakke.

Takker frivillige lisensjegere

Han forteller at det har gått enormt med tid på fellingsoppdraget. Det har først vært denne uka at det har vært snø slik at uttaket kunne foregå relativt effektivt. På det meste har det vært 300 lisensjegere på liste som har meldt seg til å bidra.

– Hvis 10 prosent av dem ringer på én kveld, så blir det jo 30 samtaler. Jeg er nok lettet over at det hele er over, men dama nok mer glad for det enn jeg. Hvis jeg én gang inni mellom har vært hjemme, har jeg stort sett snakket i telefonen, sier Mortensbakke.

Mange fellingsledere holder en lav profil i media. Det har ikke Mortensbakke gjort, noe som har ført til ulemper i form av hets og ubehageligheter, men som oppveies av fordelene, mener han.

– Det har vært veldig greit å forholde seg til mediene. Får de høre rykter, så veit de hvem de skal ringe. Dermed skriver de også det som er sant, sier Mortensbakke.

Han vil gjerne rette en takk til alle de 300 jegerne som har vært villige til å stille opp både seint og tidlig.

– Folk har sittet tålmodig på post i kulda, og mange har hatt veldig kjedelige oppgaver. Likevel har alle forstått at alle roller trengs for å tette postrekkene. Folk har vært lojale og gjort en god jobb, sier han.

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt i Hyllestad i Vestland fylke fredag. Foto: Lars Gangås / Statens naturoppsyn