Aldri tidligere er det felt jerv på lisens så langt sør i Oppland

Rovviltkontakt for Statens naturoppsyn i Søndre Land kommune, Kjell Arvid Briskodden, bekrefter overfor Rovdyr.org at det er felt en jerv rundt klokka 15.

Jerven, en hann, veide 13,7 kilo og er sannsynligvis eldre enn ett år gammel. Den ble felt i like ved Bergegarda i Fluberg den nordlige delen av Søndre Land kommune i Innlandet fylke.

– Det har vært streifdyr forbi her, men det har vært sjelden, sier Briskodden.

Han har jobbet som rovviltkontakt siden 2014, og det har vært få observasjoner av jerv i området siden da, sier han.

I forvaltningsplanen for Rovviltregion 3, altså Oppland, er Søndre Land godt innenfor beiteprioritert område. Områdene som er prioritert til jerv ligger i Nord-Gudbrandsdalen.

– Fellingen ble utført i skogsterreng og med hjelp av hund, sier Briskodden.

Ifølge Miljødirektoratets kartverktøy Rovbase.no er det tidligere ikke felt jerv så langt sør i Oppland i nyere tid.

Det er hittil under årets lisensjakt på jerv i Norge felt minst 39 individer, ifølge Rovbase. Den nasjonale kvota på jerv er 140 dyr.

Bildet øverst i artikkelen viser jerven som ble felt 13. desember i Søndre Land kommune. Foto: Kjell Arvid Briskodden / Statens naturoppsyn