Årsmøte i FNR Søndre Buskerud lokallag 5. april

Søndre Buskerud lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk inviterer til årsmøte tirsdag 5. april 2022 kl. 19.00.

Sted: Elvehuset i Hokksund

Vanlige årsmøtesaker.

Velkommen!

Hilsen FNR Søndre Buskerud lokallag

Kontakt: Leder Olav Fageraas, tlf. 918 82 430