Tre personer bøtelagt etter skudd i Ulvåa-reviret

Tre personer som deltok under lisensfelling av ulv i Ulvåa-reviret i Innlandet i februar er idømt bøter, kunne avisa Østlendingen meddele mandag. De tre mister også retten til å delta i lisensfelling av store rovdyr i to år.

– Politiet er av den oppfatning at det er foretatt skyting på for lang avstand med risiko for skadeskyting og skudd mot usikker bakgrunn der andre jegere ble utsatt for fare, sier politiadvokat Einar Gauslaa Bergem ved Innlandet politidistrikt til Østlendingen.

I tillegg er ett forhold henlagt etter bevisets stilling, opplyser Bergem til Rovdyr.org onsdag morgen.

Ingen har vedtatt

Østlendingen skriver mandag at hvis jegerne ikke vedtar bøtene, så blir saken sendt til tingretten.

– Er det noen som allerede har vedtatt? Hvor lang tid har de bøtelagte til å ta stilling til om de vedtar? Kan lisensjegerne risikere en annen straffereaksjon enn bøter hvis saken ender i tingretten?

– Foreleggene er ikke vedtatt per nå. Domstolene er ikke bundet av påtalemyndighetens straffepåstand, skriver Bergem i en epost til Rovdyr.org onsdag. 

– Hva kan politiet si om omfanget av etterforskningen? Er det for eksempel mange personer som er blitt avhørt i saken?

– Flere personer er avhørt. I tillegg til de mistenkte er tre andre vitner avhørt, svarer Bergem.

– Tre personer er idømt bøter på mellom 12.000 og 15.000 kroner og alle mister retten til å drive lisensfelling i to år. Hva er årsaken til at det er ulike størrelser på bøtene?

– En person er siktet for to forhold. Skudd mot usikker bakgrunn og unødvendig risiko for skadeskyting, forklarer Bergem.

Første av seks

Ulven, ei tispe på 23 kilo, ble felt 7. februar i Elverum kommune i Innlandet. Den var den første av i alt seks ulver som ble felt i Ulvåa-reviret i vinter.

Fredag 3. februar kom en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett som gjorde det mulig å igangsette lisensfelling av ulv innenfor ulvesona. Oppstarten ble utsatt en drøy måned som følge av en rettstvist.

Ulvetispa ble skadeskutt i fellingsforsøket, skriver Østlendingen. Til avisa opplyser Bergem at det ikke tok veldig lang tid fra ulven først ble påskudd til den ble avlivet.

Statens naturoppsyn anmeldte ulvefellingen for brudd på viltlovens paragraf 19: «Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom».

Men siden lisensfelling ikke juridisk sett er jakt, er i stedet dyrevelferdslovens paragraf 3 kommet til anvendelse når det gjelder risiko for skadeskyting, ifølge Dagsavisen. Når det gjelder skudd mot usikker bakgrunn er det straffelovens paragraf 188, som omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen, som gir hjemmel for straff, opplyser Bergem til Rovdyr.org.

Veronica Sahlén er seksjonsleder i Statens naturoppsyn.

– Denne saken er ikke endelig avklart før det foreligger en rettskraftig avgjørelse, enten ved at foreleggene blir godtatt eller ved at den går videre i rettssystemet. Dermed uttaler vi oss ikke nærmere i saken på nåværende tidspunkt, skriver Sahlén til Rovdyr.org i en SMS torsdag.

Lederen for fellingslaget som tok ut ulvene i Ulvåa-reviret ønsker ikke å kommentere saken i media.

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt i Elverum kommune 7. februar. Foto: Privat