Hvem mener hva i rovdyrpolitikken? Rovdyr.org har kartlagt partiene foran valget

Rovdyr.org har intervjuet alle partiene på Stortinget om partienes syn i viktige rovdyrpolitiske spørsmål. Nederst i artikkelen finner du oversikten over hva partiene har svart.

Rovdyrpolitikk setter sitt preg på valgkampen lokalt mange steder i landet. Men i likhet med andre saker som mest berører det mindretallet av befolkningen som bor i distriktene, er ikke rovdyrpolitikken av sakene som beveger store velgermasser eller får særlig oppmerksomhet i riksmedia.

Men når valget er over, vil det igjen vise seg at rovdyrpolitikken i praksis krever stor plass i norsk politikk. Politikernes løsninger har vært å lage brede rovdyrforlik i Stortinget, i håp om at det skal gi langsiktig avklaring, redusert konfliktnivå og ro i saken. 

Men dårlige løsninger gir ikke ro. Så langt på 2000-tallet har middels levetid for stortingsforlik om rovdyrpolitikken vært 7 år, før behovet for nye løsninger presser seg fram.

Rovdyrpolitikk handler om hvordan vi ønsker å forvalte og ta vare på våre rike naturressurser på en måte som tjener folket og samfunnets interesser. Det er mer enn noen gang et av de viktigste politiske spørsmålene. 

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk presenterte tidligere i sommer stortingspartienes rovdyrpolitiske prioriteringer, i siste utgave av vårt tidsskrift Rovdyr. Her på Folkeaksjonens nettside rovdyr.org har vi fulgt opp med intervjuer med partienes rovdyrpolitiske talspersoner.

Her får du et oppdatert innblikk i partienes syn på sentrale problemstillinger. Det kan riktignok stilles spørsmål ved om alle svarene er oppklarende, her som ellers i politikken er det innslag av tåketale.

Men for de av dere fortsatt lurer på hvilke parti som har de beste løsningene i rovdyrpolitikken er vårt bidrag forhåpentligvis til hjelp og informasjon. 

Godt valg!

Rovdyr.org har stilt en liste med likelydende spørsmål til de partiene som ser ut til å ha høyest sannsynlighet for å bli representert i nasjonalforsamlingen, i tillegg til at partiene får individuelle spørsmål basert på partiprogrammene.

I Rovdyr.orgs valgkampspesial har Tore Storehaug snakket på vegne av KrF og Runar Sjåstad på vegne av Arbeiderpartiet. Arne Nævra har formidlet SVs syn, mens Sandra Borch har representert Senterpartiet. I femte utgave av valgkamspesialen fortalte Terje Halleland om Frps politikk. Han ble etterfulgt av MDGs Harald Moskvil. Deretter var det Rødt og Bjørnar Moxnes sin tur, og nest sist var Høyres Lene Westgaard-Halle. Helt til slutt gjorde Ola Elvestuen rede for Venstres prioriteringer.

Bildet øverst i artikkelen viser Stortingssalen. Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget (CC BY-NC-ND 2.0)

Åsmund Ystad er redaktør for Rovdyr.org og daglig leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Foto: Svein Egil Hatlevik