Bjørnebinne med to unger skal flyttes fra Bardu

Klima- og miljødepartementet har opprettholdt avslag på søknad om felling av ei bjørnebinne med unger i Bardu kommune i Troms og Finnmark. Statens naturoppsyn får i stedet i oppdrag å flytte bjørnebinna med unger ut av området, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Bjørnebestanden ligger godt under bestandsmålet som Stortinget har vedtatt. Vi har derfor avslått søknad om å felle ei bjørnebinne med to unger i Bardu. Samtidig ønsker vi å unngå ytterligere skade i de beiteprioriterte områdene i kommunen. Derfor vil vi nå forsøke å flytte binna og ungene til et egnet sted, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i pressemeldingen.

Skader i flere år

Leder Terje Benjaminsen i lokallaget til Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk i Troms sier til Rovdyr.org at bjørnenes tilstedeværelse har utgjort et kjempeprobem i Bardu-området.

– Det er guds under at folk orker å holde på med beitedyr i Bardu. Vi er skuffet over at forvaltningen over lang tid ikke har gjort det som må gjøres i henhold til rovviltforliket, men det er selvfølgelig bedre at den flyttes enn at den får bli, sier Benjaminsen.

Områder som er prioritert for bjørn er skravert på kartet. Bjørnene må flyttes til ett av disse områdene, ifølge departementet. Mer detaljer om hva slags områder som er prioritert til bjørn finner du hos Miljødirektoratet. Illustrasjon: Skjermdump fra Mijødirektoratet

Bjørnebinna med to fjorårsunger har forårsaket skader på sau i beiteprioritert område i Bardu kommune i sommer. Området opplevde betydelige tap til bjørn i beitesesongen i 2018. For å forhindre en eventuell videre skadesituasjon, gir departementet Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn i oppdrag å forsøke å flytte binna med unger til et egnet område, heter det videre i pressemeldingen.

Ba Erna Solberg gripe inn

Flyttinga skal skje innenfor rammer som Miljødirektoratet vurderer som faglig forsvarlige og som omfatter hensynet til dyrevelferd. Området som bjørnen flyttes til må være prioritert for bjørn.

Tidligere i sommer ba leder for Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, statsministeren om å gripe inn for å forhindre ytterligere tap.

– Det er en fortvila situasjon for bøndene. Her skal sau og beitedyr være prioritert. Samtidig handler denne saken om mer enn bare Bardu. Hvis Stortingets vedtak om beiteprioriterte områder skal ha reelt innhold, må angrepene på beitedyr stoppes. Derfor ber vi statsministeren gripe inn og sørge for at det blir en løsning i dette området nå, sa Bartnes i juli.